Vindmølle ved strand

Høring: Den grønne omstilling bliver mere gennemsigtig i 2025

Færre regulérbare kraftværker, meget mere grøn strøm og biogas og et muligt erhvervseventyr for dansk brint. Det er blot tre af tidens grønne tendenser, der påvirker måden Energinet driver forretning på. For at skabe transparens i arbejdet med den grønne omstilling, lægger Energinet nu sin forretningsplan for systemansvarlige aktiviteter i 2025-26 ud i offentlig høring og inviterer samtidig til et webinar om planen.

Energinet har ikke tidligere aktivt lagt sin forretningsplan for systemansvarlige aktiviteter frem til diskussion. Det bliver den nu.

”Det skal gå stærkt, hvis vi skal indfri alle de politiske ønsker i Danmark og EU om at skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi. Samtidig er det en omstilling vi gerne vil sikre transparens om, så særligt aktører og andre myndigheder kan få et indblik i, hvad og hvordan vi planlægger fremtidens energisystem. Derfor lægger vi vores forretningsplan for 2025-26 ud til høring og supplerer med et webinar, hvor vi forklarer, hvilke tendenser og udfordringer vi ser i et energisystem i hastig forandring”, siger Kim Willerslev Jakobsen, der er Senior Vice President og CEO i Energinets datterselskab Systemansvar A/S.

For ikke-indviede kan Forretningsplanen for Systemansvar 2025-26 være kompliceret stof, som også indeholder en hel del om økonomi. Derfor henvender Energinet sig med invitationen primært til aktører i energibranchen og andre myndigheder, fx kommuner og styrelser.

Kom til webinar om forretningsplanen
For at give interesserede mulighed for at blive klogere på Energinets forretningsplan for de systemansvarlige aktiviteter, inviterer selskabet til et webinar, hvor planen bliver forklaret.

”Mit håb er, at mange vil benytte lejligheden, sætte sig ind i stoffet og give os gode input med på vejen”, siger Kim Willerslev Jakobsen.

Forretningsplanen er i høring fra 24. maj til 14. juni. 

Webinaret om forretningsplanen er den 10. juni kl. 16-17:30, og du kan tilmelde dig her

Se høringsmaterialet

Link til høringsmaterialet

FAKTA - Ny økonomisk regulering understøtter øget transparens

  • Systemansvaret er fra 1. januar 2025 underlagt en ny økonomisk regulering i form af en indtægtsrammeregulering i stedet for den historiske hvile-i-sig-selv-regulering. I lovbemærkningerne til den nye økonomiske regulering bliver der lagt vægt på at skabe øget transparens om Energinets forretning og investeringer samt styrke incitamenterne til effektiv drift og investeringer. Der bliver også lagt vægt på en effektiv afvejning mellem investeringer i infrastruktur og markedsbaserede løsninger, der på kort og langt sigt kan sikre en effektiv indpasning af vedvarende energi og en grøn omstilling.​

  • Konkret skal Systemansvaret udarbejde en forretningsplan, der giver indsigt i kommende arbejdsopgaver og udviklings-aktiviteter, herunder de nye aktiviteter, der medfører meromkostninger.

  • Forretningsplanen skal udarbejdes under offentlig inddragelse og de nye aktiviteter, der medfører meromkostninger, skal energifagligt vurderes af Energistyrelsen. Efterfølgende kan Systemansvaret ansøge Forsyningstilsynet om at få øget indtægtsrammen for de nye aktiviteter.​

  • Forretningsplanen omfatter alle systemansvarlige aktiviteter i Energinet. Hovedparten af aktiviteterne er placeret i datterselskabet Systemansvar A/S, mens andre aktiviteter varetages af DataHub A/S. Samtidig er dele af koncernens aktiviteter relateret til Systemansvarets aktiviteter, herunder IT, Indkøb, HR, Økonomi, Risk Management, Jura og Compliance, Kommunikation mv.

FAKTA om webinaret

  • Online webinar: 10. juni 2024 kl. 16.00 -17.30
  • Kim Willerslev Jakobsen, Senior Vice President og CEO for Systemansvar giver en præsentation af baggrunden og den strategiske retning for Systemansvar for de kommende år.
  • Bjarne Brendstrup, Senior Director for Netudvikling præsenterer Energinets retning og aktiviteter for udviklingen af eltransmissionsnettet.
  • Endeligt præsenterer Jesper Abildgaard Nielsen, Vice President for Digitale produkter og Forretningsudvikling, de omfattende IT-udviklingsplaner og deres betydning for energisektoren.
  • Der er tilmeldingskrav til webinaret og tilmelding kan ske frem til 10. juni 2024 kl.12.00
  • Arrangementet foregår på dansk.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.