Energinet nedsætter indfødningstariffen for elproducenter til 0 kroner i resten af 2024

Nye afregningstal for indfødningstariffen betyder, at Energinet nu sætter tariffen ned til 0 kroner resten af 2024. Tiltaget er nødvendigt for at overholde EU-loftet for tariffen.  

Elproducenter har siden 1. januar 2023 betalt indfødningstarif på enten 0,3 eller 0,9 øre/kWh afhængig af hvilket geografisk område anlægget ligger i. Tariffen er elproducenternes bidrag til at dække en del af omkostningerne til transmissionsnettet. Tariffens størrelse er bestemt af et skøn fra Energinet af, hvor meget strøm, der bliver produceret og forbrugt, og hvor meget der rammer transmissionsnettet.

Det har nu vist sig, at Energinets skøn for mængden af energi, der rammer transmissionsnettet, har været for højt, og derfor sættes tariffen nu til 0 kroner fra 1. juli.

EU-forordning sætter loftet for indfødningstariffen
EU's transmissionsafgiftsforordning sætter et loft for den løbende opkrævning hos producenterne på 0,9 øre/kWh for den del af produktionen, der indfødes i transmissionsnettet.

Fastlæggelsen af tarifniveauet er gjort ud fra antagelser om, hvor meget produktion, der det kommende år ville blive forbrugt i distributionsnettet inden det rammer transmissionsnettet og hvor meget af produktionen, der stammer fra hhv. produktionsoverskuds- og forbrugsdominerede områder. Det er gjort for at sikre en overholdelse af loftet i EU-transmissionsafgiftsforordning. Men antagelserne har efterfølgende vist sig at ramme ved siden af.

Energinet ønsker at ændre indfødningstariffen
Energinet forventer at anmelde justeringer af producentbetalingsmetoden til Forsyningstilsynet i juni måned, hvor blandt andet indfødningstariffen foreslås ændret. Herefter vil der være en ensartet indfødningstarif på tværs af landet fra 2025.

Bliver ændringerne godkendt, vil Energinet herefter årligt beregne indfødningstariffen på baggrund af et mere præcist forecast for den indfødte produktion til transmissionsnettet. Indfødningstariffen vil i 2025 forventeligt ligge omkring 0,5 øre/kWh. Det præcise niveau vil blive udmeldt sammen med Energinets øvrige eltariffer i efteråret 2024.

Kontakt

FAKTA

  • Energinet foreslår en række justeringer af producentbetaling herunder også at fjerne den geografiske differentiering af indfødningstariffen. Ændringerne forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2025. Fjernelsen af den geografiske differentiering fjerner én af de usikre variabler i beregning af tarifniveauet og vil dermed gøre det nemmere at holde opkrævning under EU-loftet i fremtiden.

  • Læs mere her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.