Energinets gastariffer stabiliseret i 2025

Gastransmissionstariffen fastholdes på et uændret niveau og nødforsyningstariffen stabiliserer sig på samme niveau som før energikrisen.

Gassystemet er under forandring ikke bare internationalt, men også nationalt. Hvor der tidligere har været både stabil og forudsigelig drift, produktion og forbrug, er vi på vej over i en ny virkelighed, der er under konstant forandring. Udviklingen drives i særdeleshed af den grønne omstilling, hvor fossil naturgas til nationalt forbrug udfases til fordel for grønne gasser og særligt biogas.

De seneste år er gaspriserne nået op på historisk høje niveauer og har samtidig svinget voldsomt, både inden for et døgn og over længere perioder. Prisudsvingene har udfordret den fysiske balance i det danske system, fordi de økonomiske konsekvenser har fået gasmarkedets aktører til at agere på nye måder.

Situationen har nu stabiliseret sig, hvilket betyder, at gastransmissionstariffen fastholdes på et uændret niveau og nødforsyningstariffen stabiliserer sig på samme niveau som før energikrisen.

Gastransmissionstarif for 2025
Energinet har fastsat gastransmissionstariffen for 2025 til 58,24 kr./kWh/h/år med virkning fra 1. januar 2025. Dette er et marginalt fald på 0,2 % i forhold til dette års tarif på 58,36 kr./kWh/h/år. Udviklingen skyldes et stabilt underliggende omkostningsniveau og en mindre stigning i forventet kapacitetssalg.

Nødforsyningstarif for 2024/2025
Energinet har fastsat nødforsyningstariffen for gasåret 2024/2025 for de beskyttede kunder på 0,00490 kr./kWh og for de ikke-beskyttede kunder på 0,00175 kr./kWh. Det er en stigning på henholdsvis 66 % og 38 % i forhold til nødforsyningstarifferne for 2023/2024.

Stigningerne skyldes, at nødforsyningstariffen i år har været på et ekstraordinært lavt niveau som følge af de seneste års udsving i nødforsyningsomkostningerne i forhold til prisforventningerne. Samlet betyder det, at de kommende års gastariffer er tilbage på samme niveau som før de voldsomme udsving under energikrisen.

Udvikling i gastransmissionstarif og -nødforsyningstarif fra 2024 til 2025 for forskellige typer af slutbrugere:

 

Antaget forbrug (m3/år)

Ændring i gastransmissions-tarif (DKK)

Ændring i gasnødforsynings-tarif (DKK)

Samlet ændring (DKK)

Samlet ændring (%)

Husstand (beskyttet)

1.650

-1

39

38

10 %

Industri (beskyttet)

2.000.000

-900

47.100

46.200

10 %

Stor virksomhed (ikke-beskyttet)

20.000.000

-8.600

115.900

107.300

2 %

Der er til udregningen antaget en load factor på 0,8 og en brændværdi på 12,1 kWh/Nm3.

Den 13. juni 2024 afholdes aktørforum for gas (Shippers Forum), hvor transportkunderne har mulighed for dialog med Energinet om gastarifferne for 2025.

Kontakt

Forbehold

Den nugældende nødforsyningstarifmetode, for så vidt angår tariffen for de ikke-beskyttede kunder, er alene gældende frem til den 30. september 2024. De udmeldte tariffer forudsætter Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets nødforsyningstarifmetode.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.