Siden maj 2023 har Bornholms Museum lavet arkæologiske forundersøgelser i et stort område ved Aakirkeby, hvor landanlægget til Energiø Bornholm skal bygges. De mange fund viser spor helt tilbage fra bondestenalderen, og de bliver jævnligt vist frem, senest til åbent hus på det gamle Elværk i Rønne i maj. I dag rummer elværket en permanent udstilling om Energiø Bornholm – og et lille udpluk af de mange spændende arkæologiske fund er også en fast del af udstillingen.

Energiø baner vej for de største arkæologiske udgravninger på Bornholm nogensinde

De indledende arkæologiske undersøgelser, der er en del af forberedelserne til Energiø Bornholm, er nu afsluttet. Ud over at bane vej for de arkæologiske udgravninger har undersøgelserne allerede nu afdækket spændende spor af fortidens liv på øen.

 

Siden maj 2023 har Bornholms Museum lavet arkæologiske forundersøgelser af et område ved Aakirkeby, hvor landanlægget til Energiø Bornholm skal bygges. Et år og 350 søgegrøfter senere kan museet nu melde den første ud af to etaper af de arkæologiske undersøgelser for afsluttet.

I et område på knap 120 hektar, som svarer til ca. 168 fodboldbaner, har Bornholms Museum, på baggrund af undersøgelserne, peget på et område på mere end 35 hektar til udgravninger. Udgravningerne kommer dermed til at blive de største nogensinde på Bornholm, og museet er lige nu i gang med at planlægge, hvornår og hvordan det skal gå for sig.

En tenvægt lavet af importeret fedtsten, som blev fundet på en af vikingetidens bopladser.

 

Ifølge chefarkæolog Jens Berthold, der står i spidsen for arkæologi på museet, er det en omfattende opgave men også en enestående mulighed for at afdække og sikre viden om fortiden, der gemmer sig under den bornholmske muld:
”Indtil videre har vi fundet 30 bopladser og flere end 100 huse, som fordeler sig over 6.000 år. Når de arkæologiske udgravninger er afsluttet, forventer vi at have sikret grundplaner og dateringer af flere hundrede bygninger. Det giver et godt grundlag til at kunne rekonstruere hele øens befolkningstal og bosætningsmønstre fra bondestenalderen og op til nu. Så det er altså en enestående mulighed, vi har på Bornholm.”

En miniaturekanon var en af de fundne genstande fra de seneste århundreder. Fundet ved den nærmeste gård, som sjovt nok har navnet ”Soldatergård”.

 

Bornholms særlige rolle

Forundersøgelserne har allerede nu givet et unikt overblik over kulturlandskabet i området op til 6.000 år tilbage. De har vist spor tilbage til bondestenalderen, hvor agerbruget kom med de første bønder over Østersøen over bronze- og jernalder til vikingetiden.

Blandt fundene kan nævnes flintredskaber, keramikskår, en sten med helleristninger, mere end 100 huse, bopladser og enkelte grave. Nogle af fundene er unikke og vidner om Bornholms særlige rolle i handel, kultur og religion i Østersøområdet.

Michael Thorsen, projektleder fra Bornholms Museum, fortæller om flintfund fra bondestenalder og bronzealder.

Bornholms Museum er nu færdig med at undersøge det 120 ha store område ved Aakirkeby, hvor landanlægget til Energiø Bornholm skal bygges. Kortet viser søgegrøfter (skraverede områder), bopladsområder (rødbrunt) og huse (blå).

Kontakt

Samarbejde mellem forskellige aktører

  • De arkæologiske undersøgelser er et samarbejde mellem forskellige aktører, herunder Bornholms Museum, Slots- og Kulturstyrelsen, Energinet, Bornholms Regionskommune og flere entreprenører.
  • Samarbejdet sikrer, at de arkæologiske værdier bliver registreret, dokumenteret og bevaret.
  • De arkæologiske fund vil blive behandlet og analyseret af Bornholms Museum, og nogle af dem vil blive udstillet på museet.
  • Kontaktperson, Bornholms Museum: Jens Berthold, afdelingsleder for arkæologi. Mobil 2750 2646.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.