fejl i højspændingsstation Vejleå

fejl i højspændingsstation Vejleå har medvirket til udkoblingen af forbruger i området.

forsyning er genetableret kl 11:33