Opdatering: Fejl på 60 kV forbindelsen mellem Sverige og Bornholm.

Forsyningen til forbrugere på Bornholm er genetableret. Der fejlsøges forsat på forbindelsen mellem Borrby i Sverige og Hasle på Bornholm.