Bornholm igen forsynet fra Sverige

Forsyningen til Bornholm er genetableret via søkablet til Sverige.