Strømmen er tilbage efter en kortvarig strømafbrydelse Holstebro

En fejl i højspændingsnettet medførte, at elforbrugerne i Holstebro mistede strømmen kl. 12:30. Strømmen var tilbage kl. 12:47.

Årsagen til strømafbrydelsen var en fejl på transformerstationen i Idomlund