Strømmen er tilbage efter en kortvarig strømafbrydelse Karlstrup

En fejl i højspændingsnettet medførte, at elforbrugerne i Karlstrup mistede strømmen kl. 12:27 . Strømmen var tilbage kl. 12:30

Årsagen til strømafbrydelsen var en fejl på transformerstationen i Karlstrup