Strømmen er tilbage efter en kortvarig strømafbrydelse på Vest Fyn

En fejl i højspændingsnettet medførte, at elforbrugerne på Vest Fyn mistede strømmen kl. 10:41. Strømmen var tilbage kl. 10:55.

Årsagen til strømafbrydelsen var en fejl på transformerstationen i Graderup