Strømmen er tilbage efter en kortvarig strømafbrydelse i København NV

En fejl i højspændingsnettet medførte, at 80.000 elforbrugere i København NV mistede strømmen kl. 10:19. Strømmen var tilbage kl. 11:07.

Årsagen til strømafbrydelsen var en fejl i en komponent på transformerstationen i Bellahøj.