Strømmen er tilbage efter en kortvarig strømafbrydelse omkring Holstedbro

Strømmen er tilbage efter en kortvarig strømafbrydelse omkring Holstedbro

En fejl i Højspændingsnettet gjorder at el forbrugerne i Holstedbro mistede strømmen kl. 08:03. Strømmen var tilbage kl. 08:12 Årsagen til strømafbrydelsen var en fejl på en transformerstation nær Holstedbro