3 skarpe til NEKST om tempo

Kristina Lee, vicedirektør i Novo Nordisk, er sat i spidsen for regeringens NEKST-arbejdsgruppe ”Hurtigere udbygning af elnettet”. Den nationale energikrisestab skal komme med anbefalinger og løsninger, som sikrer, at elnettet ikke risikerer at blive bremseklods for grøn omstilling og udvikling.

Kristina Lee, forperson for NEKST-arbejdsgruppen "Hurtigere udbygning af elnettet"Kristina Lee, Forperson for regeringens NEKST-arbejdsgruppe; ”Hurtigere udbygning af elnettet”.
Foto: Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, Adam Rieper


3 skarpe til NEKST om tempo

Er det ”penge og ressourcer” eller ”regler og rammer” eller ”manglende vilje og gamle vaner”, der er det største problem i forhold til at få sat fart på udbygningen af elnettet?

Det er i hvert fald ikke manglende vilje. Tværtimod. Jeg oplever en oprigtig og meget stærk opbakning til den grønne omstilling fra embedsmænd, TSO'er, DSO'er, politikere, virksomheder og i befolkningen. Det er snarere gamle vaner, mangel på gennemsigtighed og ikke mindst sekventiel sagsbehandling, der står i vejen.

Hvad er den største barriere for hurtig og rettidig udbygning af elnettet, I har identificeret?

Det handler ikke om én enkelt barriere. Det handler om, hvordan vi skal håndtere den største ændring i det danske elsystem nogensinde. Efter at Danmarks elforbrug har ligget stabilt i 20 år, bliver det nu fordoblet frem mod 2030, og femdoblet i 2050. Og størstedelen vil blive produceret, som vinden blæser, og solen skinner.

Vi sigter ikke efter blot at udskifte et enkelt tandhjul. Vi står over for et reelt paradigmeskifte. Udbygningen af elnettet har over de sidste hundrede år været i hænderne på en lille gruppe eksperter. De har tjent os godt, og det er en del af forklaringen på Danmarks høje forsyningssikkerhed.

Men udfordringen, vi står overfor nu, er så stor, så kompleks og haster så meget, at vi ikke kan gøre det med de metoder, som vi har brugt hidtil.

Udviklingen vil også betyde, at langt flere aktører og ikke-eksperter vil blive berørt af netudbygningen - eksempelvis i forhold til udlægning af arealer, afbrydelighed og behovsafdækning. Det essentielle er, hvordan vi i fællesskab bevæger os mod et nyt regime – hos kunder, producenter, TSO, DSO, embedsmænd og den menige dansker.

Hvor ser du særligt, at der kan skæres af processen med at få udbygget elnettet?

Indtil nu (marts 2024, red.) har vi blot holdt to møder i NEKST-arbejdsgruppen, så vi er kun lige kommet i gang. Til gengæld kan jeg se flere steder, hvor der er en gevinst ved at optimere processerne. For det første ser jeg et potentiale i at skabe mere parallel projekthåndtering. I dag er der for mange processer, som hver især venter på hinanden.

For det andet er der et behov for bedre information om, hvad en nettilslutning  kræver af kunderne. Som kunde mangler man ofte viden om processerne, og man møder et system, der er ekstremt kompetent på det ingeniørfaglige. Men informationsmaterialet er ikke det mest pædagogiske, og de mange tekniske muligheder kan gøre det svært for kunderne at navigere i systemet.

Endeligt ser jeg potentiale i en tættere dialog mellem interessenterne. Der er allerede sket mange gode ting med ”Net til tiden” (udspil fra netselskaberne og Energinet, der består af syv tiltag, som skal sætte tempo på netudbygningen, red.) Men eksempelvis er det fortsat for svært for Energinet at forudsige, hvor kunderne vil udbygge, og det kalder på en tættere dialog mellem storkunder og TSO.

Artiklen er en del af Energinets årsmagasin, som du kan læse her

Energinets årsmagasin 2024

Hvad er en TSO - og en DSO?

TSO: Transmission System Operator. I Danmark står TSO’en (Energinet) for at drive og udvikle rygraden af den danske el- og gasforsyning, og i fremtiden også brint.

DSO: Distribution System Operators. Det er de danske elnetselskaber og Evida, som ejer de lokale el- og gasdistributionsnet