Grøn omstilling kræver nye elektriske motorveje

Havvind i verdensklasse og solceller leverer mere og mere strøm til de danske stikkontakter. Det er godt for den grønne omstilling, men det stiller samtidig store krav til elnettet. Løsningen er blandt andet kraftigere elforbindelser i Danmark og nye udlandsforbindelser. Når strømmen produceres, som vinden blæser, og solen skinner, så skal de elektriske motorveje i transmissionsnettet nemlig kunne transportere større mængder strøm over længere distancer.

Poul-Jacob Vilhelmsen, projektleder i Energinet, ved COBRAcable’s omformerstation i Endrup.

 

De brune mure fylder godt i landskabet. Den nye omformerstation ved Endrup har et areal på 6.000 kvadratmeter og en højde omkring de 21 meter, så bygningen sætter sit tydelige præg på omgivelserne. Her skal det 324 km lange søkabelsystem COBRAcable forbindes til det danske elnet, så Danmark får elektrisk forbindelse til Holland. På de fleste strækninger er kablet skjult i havet, men netop her er projektet meget synligt. 

 

"Det er klart, at de fleste mennesker gerne vil undgå at bo tæt på et byggeri som det her. Derfor gjorde vi i dialog med beboerne en stor indsats for at få skabt en bygning, der passer så godt ind i landskabet som muligt", siger Energinets projektleder på COBRAcable, Poul-Jacob Vilhelmsen, og fremhæver facadens beklædning med varierede aluminiumsplader, hvis formål er på afstand at skulle give udtryk af et skovlandskab.

Omformerstationen er blot én af en række milepæle, der er blevet nået for COBRAcable. På et par kolde og disede novemberdage i 2018 nåede søkablet i land i Holland, og da kablet allerede i 2017 blev trukket i land på Fanø, mangler nu blot en kabelsektion længere ude i havet, før den første elektriske forbindelse mellem Holland og Danmark er en realitet. Det bliver første gang i mere end 40 år, at Danmark får en elforbindelse til et nyt land.

Desværre har udfordringer i forbindelse med installation af offshorekablet forsinket projektet, så kablet først kan tages i drift i tredje kvartal af 2019.

 

Havvind i verdensklasse kræver robust infrastruktur

COBRAcable er vigtigt for den grønne omstilling, fordi begge lande kan indpasse mere vedvarende energi, når vind- og solenergi kan sælges på tværs af grænserne i perioder, hvor der er rigeligt i ét af landene. Projektet giver et samfundsøkonomisk overskud på omkring DKK 1 milliard, blandt andet fordi danske elproducenter kan sælge strøm til et større europæisk marked. Det forklarer Energinet Eltransmissions administrerende direktør, Henrik Riis:

"Når vi får meget mere vindenergi, er det godt at kunne eksportere til folk, der vil betale mere. Der kommer mange flere timer og dage, hvor vindproduktionen vil overstige vores samlede forbrug. Hvis ikke vi kunne eksportere, så skulle vi slukke for vindmøllerne".

 

Opgaven med at indpasse større mængder af vindkraft i elnettet bliver endnu mere aktuelt med sommerens energiaftale, der slår fast, at der skal etableres tre nye store havvindmølleparker frem mod 2030.

Under overskriften ”Havvind i verdensklasse” sætter aftaleparterne det klare mål, at Danmark skal bevare sin internationale førerposition indenfor havvind.

 

Aftaleteksten gør det samtidig klart, at det er en forudsætning, ”…at elinfrastrukturen følger med”.

"Når vi bliver opmærksomme på et behov i elsystemet, så vurderer vi, hvordan vi bedst kan løse det. I de tilfælde, hvor der er behov for at etablere eller udbygge anlæg, så gør vi det ud fra en tankegang om at genere så få som muligt, så lidt som muligt", siger Henrik Riis.

Elsystemets udfordring er todelt. Dels skal der tages højde for den vedvarende energis meget varierende produktion, og dels bliver strømmen ikke længere primært produceret på kraftværker tæt på de store byer, men derimod i stigende grad langt væk fra byerne og langt ude på havet.

 

"Den grønne omstilling stiller nye krav til elnettet, efterhånden som meget mere strøm kommer, som vinden blæser, og solen skinner. Derfor skal vi i samarbejde med branchen stadig udvikle elinfrastrukturen, så vi kan transportere strøm over meget længere afstande og handle meget mere over grænser. Samtidig skal vi naturligvis arbejde på at gøre det muligt at strømmen i højere grad kan udnyttes i de områder, hvor det produceres, og at produktionen så vidt muligt fordeles geografisk fornuftigt", siger Henrik Riis.

Martin Risum Bøndergaard

 

Ny elektrisk rygrad langs Vestkysten

De nye behov er baggrunden for, at Energinet etablerer nye 400 kV luftledninger langs den jyske vestkyst i projekterne Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen.

 

De to projekter skal dels forstærke det danske net og sikre en ny forbindelse til Tyskland, samtidig med at projekterne vil sikre den bedste udnyttelse af Viking Link-forbindelsen til England.

 

Energinet søgte i 2015 energi-, forsynings- og klimaministeren om tilladelse til at gennemføre projekterne, og siden da er beslutningerne om at opføre de to kystnære vindmølleparker ved Vestkysten kommet til, og der er i forbindelse med Energiforliget besluttet yderligere udbygning med nye havmølleparker.

 

"Udviklingen indenfor vind- og solenergi går utroligt hurtigt. Derfor er det helt nødvendigt at sikre robusthed, når vi udbygger elnettet. Hvis vi kun bygger efter behovene fra allerede planlagte anlæg, så overhaler udviklingen os, og vi får derved ikke lavet de samfundsøkonomiske bedste løsninger", siger Henrik Riis.

Andel af vedvarende energi

 

400 kV i luften og 150 kV i jorden

I foråret 2018 mødte de nye 400 kV luftledninger stor modstand, da mange beboere i de berørte områder ønskede, at luftledningerne skulle ændres til nedgravede kabler. Borgerprotesterne førte til, at energi-, forsynings- og klimaministeren i juni besluttede, at Energinet skulle udarbejde en teknisk redegørelse af mulighederne for at kabellægge hele eller dele af strækningen. Redegørelsen viste, at op til 15 % af strækningen kan lægges i jorden, mens længere strækninger vil medføre store tekniske risici. Den konklusion blev bakket op af det udenlandske konsulentfirma WSP, og i december annoncerede energi-, forsynings- og klimaministeren så, at arbejdet på strækningen kan fortsætte, men at Energinet sideløbende skal kabellægge de eksisterende 150 kV-ledninger i de berørte områder.

"Jeg kan godt forstå borgernes ønske om, at hele forbindelsen blev lagt i jorden. Men vi er nødt til at skabe en løsning, som vi er sikre på at kunne drive. På verdensplan er der meget få erfaringer med nedgravede 400 kV vekselstrømskabler og slet ikke i så lange stræk og til transport af de mængder energi, Danmark har brug for", siger Henrik Riis.

 

Forventningen er, at den første 150 kV luftledning kan pilles ned i forbindelse med etableringen af 400 kV luftledningen. Ændringerne i projektet betyder en forsinkelse på et år, så linjerne kan sættes i drift i 2023.

 

Danmark forbindes stadig bedre til udlandet.

Mens masterne i Vest- og Sønderjylland i høj grad løb med opmærksomheden, så skred arbejdet med en række andre udlandsforbindelser frem. Længere mod øst er Energinet ved at etablere en 30 kilometer lang 400 kV luftledning fra Kassø ved Åbenrå til Frøslev ved den dansk-tyske grænse.

 

Flere milepæle blev også nået i Kriegers Flak-projektet, hvor Energinet i maj fik færdiggjort installationen af tre offshore platforme, der skal bruges til at opsamle den grønne strøm fra den kommende havmøllepark på Kriegers Flak og til at udveksle strøm mellem Danmark og Tyskland.


Kontakt

Energiaftalen

Havvvind i energiaftalen:

Danmark har en stærk position inden for havvind… disse potentialer skal udnyttes bedst muligt, så Danmark kan bevare sin position som verdens førende havvindnation med virksomheder i verdensklasse... Derudover er det en forudsætning for en markedsdrevet udbygning med havvind i stor skala, at elinfrastrukturen følger med. Det gælder både inden for Danmarks grænser, hvor elsystemet skal kunne håndtere havvindparkernes store produktionsudsving bedre end i dag. Og det gælder især uden for Danmarks grænser, hvor elnettene skal integreres bedre for, at store mængder strøm fra havvind kan afsættes på udenlandske markeder.


ABONNER PÅ PUBLIKATIONER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.