Hvad nu hvis...?

I mange år har vi taget strøm i stikkontakterne og gas i hanerne for givet – med god grund. Danmark har i årtier haft tårnhøj forsyningssikkerhed, og Energinet har aldrig skullet gøre brug af kontrollerede nedlukninger af forbruget. Men efter Ruslands krig mod Ukraine og væsentligt reduceret import af russisk gas til EU er ord som ”brownout” og ”ikke-beskyttede kunder” blevet en del af danskernes bevidsthed.

 

PUBLICERET 31.03.2023

ENERGINET HAR ALTID haft mulighed for at beordre nedlukninger af dele af forbruget, hvis der er opstået alvorlige fejl i el- eller gastransmissionssystemerne. Fx hvis et stort gasrør graves over, eller en orkan vælter højspændingsmaster. Det har dog aldrig tidligere været nødvendigt at gøre brug af.

Energikrisen i Europa betyder, at risikoen for at der også kan opstå forsyningskrise efter ”ikke-pludselige” situationer er vokset. Hvor det ikke er en gravemaskine eller et uvejr, men en forsyningskrise vi kan se komme nærmere og nærmere. Situationer, hvor myndighederne til sidst bliver nødt til at handle og afbryde dele af forsyningen.

Sandsynligheden er lille, men konsekvenserne kan blive store.
Og hvad nu hvis?
Det kan du læse mere om herunder.

Fire faser mod en forsyningskrise
Hvad kan udløse en forsyningskrise på kort og på langt sigt – og hvad gør Energistyrelsen og Energinet, hvis krisen opstår?

Sådan foregår en kontrolleret strømafbrydelse:

 1. Energinet kontakter de lokale elnetselskaber med besked om, hvor mange procent elforbruget skal begrænses med for at undgå ubalance mellem elproduktion og elforbrug.
 2. Netselskaberne beslutter, hvilke elforbrugere, der skal kobles af elnettet i deres område.
  Alle netselskaber har planer for dette liggende klar.
  Det er alene netselskaberne der afgør, hvilke områder der mister forsyningen.
 3. Forbrugerne vil stå uden strøm i maksimalt to timer.
  Varer strømafbrydelsen længere, bliver de koblet på nettet igen, mens det lokale netselskab afbryder andre forbrugere, således at ingen mister strømmen mere end to timer ad gangen.
  Dette princip kaldes rullende brown-out.
 4. Det rullende brown-out vil køre, indtil elproduktionen igen kan dække elforbruget.

 

Sådan foregår en kontrolleret afbrydelse af gasforbrugere:

 1. Hvis Energistyrelsen eller Europa-Kommissionen erklærer ”Emergency” i gassystemet kan det være nødvendigt at få bragt forbruget ned. Energinet udarbejder årligt en liste over ”ikke-beskyttede gasforbrugere”, typisk de største gasforbrugende virksomheder, som kan blive afbrudt i tilfælde af krise. Myndighederne kan bede om, at alle på listen eller dele af listen afskæres forsyningen, bl.a. skelnes mellem samfundskritisk gasforbrug.
 2. Energinet beder gasdistributionsselskabet Evida (og bygasselskaber) om at kontakte berørte virksomheder.
 3. 72 timer efter at der er erklæret ”emergency” skal berørte virksomheder standse deres gasforbrug.
 4. En ikke-beskyttet gaskunde kan blive afbrudt helt eller delvist indtil, forsyningssituationen er forbedret.

Modtag besked, når der er nye publikationer