Kontrolcentret skal på autopilot

Hvad betyder det for Energinets kontrolcenter, når det i fremtiden ikke længere kan sikre balance i elsystemet alene ved hjælp af relativt få store kraftværker, men skal håndtere information fra fx tusindvis af vindmølle- og solcelleanlæg spredt ud over hele landet? Det vil kræve beslutningsstøtte af helt nye – og digitale - dimensioner.

  Bent Myllerup - kontrolcentret

Energinets kontrolcenter er hjertet i vores danske elsystem. Her sidder en række medarbejdere og sørger for, at elsystemet har den rette puls, så danskerne kan være sikre på, at lyset aldrig går ud. Og ligesom man kan monitorere hjerterytmen på en skærm, så sørger elektroniske kort over landets elnet for, at kontrolcentrets medarbejdere kan overvåge det overordnede elnet døgnet rundt. De skal kunne reagere hurtigt og helst være et skridt foran, så de kan forudse og forebygge hændelser, der kan påvirke elsystemet negativt.

En overbelastning af systemet - eller en situation, hvor der ikke bliver lavet strøm nok til at dække forbruget - kunne for få år siden håndteres ved fx at kontakte en af de relativt få og store kraftvarmeværker via telefon eller e-mail og bede dem skrue op eller ned for produktionen af strøm. Men med den grønne omstilling af vores energisystem står vi i en brydningstid.

Bent Myllerup Jensen, ansvarlig for kontrolcentret i Energinet, sætter ord på forandringerne: ”Når kraftværkerne kører i færre og færre timer eller lukker, bliver opgaven med at skabe balance i elnettet langt mere kompleks. Så vil vi i kontrolcentret få informationer fra en lang række mindre enheder, der ligger spredt ud over hele landet - tusindvis af vindmølle- og solcelleanlæg for eksempel. Det er meget mere voluminøst og udviklingen går stærkt! Og det vil kræve beslutningsstøtte af helt andre dimensioner end det, vi har i dag”.

Tidligere dirigerede kaptajnen flyets retning manuelt ved hjælp af en styrepind. Men så kom autopiloten - og det er faktisk den, vi er ved at bygge i elsystemet.

Brug for hurtige beslutninger og overblik
Derfor har kontrolcentret brug for intelligente digitale løsninger, der kan hjælpe med hele tiden at skabe det overblik og dermed sikre elforsyningen. Med andre ord en fleksibel realtidsplatform, som kan sætte kontrolcentret i stand til på få minutter at træffe de beslutninger, der skal til for at skabe balance i elnettet.

”Den nye it-platform skal i princippet koble en lang række forskellige softwares, som løser hver sin udfordring – og tilsammen skaber solid beslutningsstøtte i et energisystem, der er vendt helt på hovedet. Vi er i fuld gang med udviklingen og har foden på speederen, men ikke mere end at vi er i stand til at fastholde et stærkt greb om sikkerheden. Det er en helt grundlæggende forudsætning for, at vi kan gå den digitale vej.”

Han sammenligner udviklingen med cockpittet i en flyvemaskine: ”Tidligere dirigerede kaptajnen flyets retning manuelt ved hjælp af en styrepind. Men så kom autopiloten - og det er faktisk den, vi er ved at bygge i elsystemet. Og når det hele bliver automatisk, skal vi bruge mere tid i træningssimulatoren, så vi er i stand til at styre elsystemet sikkert fremad, når der går noget galt i automatikken.

Kontakt os

KONTROL AF EL OG GAS SKAL TÆNKES SAMMEN

El og gas håndteres i dag separat, men i fremtiden vil de kobles sammen og påvirke hinanden, blandt andet drevet af kæmpe Power-to-X-anlæg, som laver el om til gas. Og det skal vi have under kontrol.

Kort om fremtidens digitale kontrolcenter

Den nye it-platform skal danne et samlet fundament for en række softwares - ligesom en Lego byggeplade, man kan sætte klodser ovenpå. Det sikrer en dynamisk platform, der kan udvikles i takt med nye behov. Specialister i Energinet arbejder lige nu på platformen, og den første funktionalitet er ved at blive taget i brug i kontrolcentret.

ABONNER PÅ AKTUELLE TEMAER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.