Nabo: Vi er sat på hold

Sara Sikkersoq Jensen og hendes familie er naboer til omformerstationen i Revsing. Meldingen om nye, store anlæg i området bekymrer hende. Familien vil gerne have mulighed for at vælge, om de vil blive boende eller komme videre et andet sted.

Denne artikel er også bragt i Energinets Årsmagasin 2024, der sætter fokus på fem aktuelle barrierer for grøn omstilling.

Nabo: Det fylder i landskabet

Tæt ved Energinets omformerstation i Revsing bor Sara Sikkersoq Jensen med sin mand Per og deres to børn på otte og ni år. Parret flyttede ind i 2014, og de har renoveret landejendommen og blandt andet anlagt faciliteter til heste.

Taget på stalden trænger til udskiftning, men det kommer ikke til at ske nu. I det hele taget har parret sat stop for yderligere renoveringer. ”Vi skal i hvert fald ikke lægge flere penge i det, end vi har gjort, for det er en dårlig investering,” siger Sara Sikkersoq Jensen.

Siden 2014 er der nemlig sket meget i Revsing, som er et landområde nord for Vejen i Sydjylland. Knap 700 meter fra familiens ejendom har Energinet opført en stor omformerstation. ”Vi har købt her, fordi vi gerne ville blive boende. Det er et dejligt og ugeneret område – lidt ude på landet, men tæt på motorvejen og byen. Vi vidste ikke noget om projektet, da vi flyttede ind, men fik det at vide to år efter, og så har det været i gang siden. Det havde været rart at vide, da vi købte det. Så havde vi helt sikkert valgt at købe et andet sted,”  fortæller Sara Sikkersoq Jensen.

Skal 20 husstande stavnsbindes, fordi vi samfundsmæssigt skal lave en grøn omstilling?

To nye anlæg
Én ting er omformerstationen. Den står der, og Sara Sikkersoq Jensen synes, byggeriet er foregået med god kommunikation fra Energinet og ledelsen på byggepladsen. Nu har naboerne i området imidlertid fået at vide, at Energinet har planer om to nye, store anlæg og omlægning af højspændingsledninger.

”Vi kan lige så godt lade være at kæmpe imod. Det skal jo være et sted, og det giver vildt god mening at lægge det her i forhold til de kabler og infrastruktur, der er i forvejen. Vi kan højst få det flyttet 100 meter. Så vi vil hellere prøve at se, om vi kan komme i en konstruktiv dialog,” siger Sara Sikkersoq Jensen.

Begynde forfra et nyt sted
Hun frygter mest af alt, at det vil være sundhedsskadeligt for hendes familie at bo så tæt på  højspændingsledningerne. Helst ville de sælge ejendommen og begynde forfra et nyt sted. Men de frygter et værditab, hvis de sælger nu. Deres investeringer var planlagt over 30 år og ikke over 10 år. Og fordi hun og hendes mand også er nødt til at være fornuftige økonomisk, ville de ønske, at naboerne til de nye anlæg allerede nu fik tilbud om at blive købt ud eller blive kompenseret for et værditab på deres ejendomme.

Sara Sikkersoq Jensen med sin hest

”Når man skal udvide så meget, kunne man sige, at inden for 2000 meter kunne beboerne få mulighed for selv at vælge – har man lyst til at blive, eller har man ikke? Det ville dreje sig om maksimalt 20 ejendomme, og herude koster de ikke 10 millioner kroner stykket. Det ville være basører i forhold til det store projekt. Det er ærgerligt, man skal vente, til det hele står færdigt, før man kan tage en snak om det.”

Grøn energi er positivt
Sara Sikkersoq Jensen er slet ikke imod den grønne omstilling. ”Grøn energi er kun positivt. Det ville være skørt at være imod. Det er enormt godt for vores samfund og en god forretning for Danmark. Men skal 20 husstande stavnsbindes, fordi vi samfundsmæssigt skal lave en grøn omstilling? Man kan ikke være bekendt, at man ikke tager sig af de mennesker, der bliver berørt, når man laver så stor en investering i vores land og vores infrastruktur. At vi skal sættes på hold. Vi håbede på, at når vi nåede 2024, kunne vi få sat punktum i den sag og finde ud af, hvor stod vi henne. Nu står vi med en ny deadline, som først er engang i 2030 eller 32 eller 34, afhængigt af hvordan det går med tilladelser og byggeri. Lige pludselig så har vi været bundet i 16-18 år. Det synes jeg ikke er rimeligt.”

Planer om to store anlæg i Revsing

  • Omformerstationen i Revsing er bygget til Viking Link-forbindelsen til England, som blev sat i drift i december 2023. Omformerstationen omdanner strømmen fra Viking Link fra veksel- til jævnstrøm og omvendt, så strømmen kan transporteres mellem Danmark og Storbritannien.
  • Bygningen er 24 meter høj og har et areal på 15.500 kvadratmeter. Med udendørs områder fylder den nuværende station 19,5 hektar.
  • Energinet har informeret naboerne om, at der er planer om yderligere to store anlæg i Revsing. Det ene er en højspændingsstation, så elnettet kan håndtere meget mere grøn strøm i fremtiden. Det andet er et omformeranlæg, som skal koble Energiø Nordsøen på det danske elnet. Energiøen afventer en politisk beslutning. Planerne indeholder også omlægning af luftledninger.
  • Energinet arbejder med et samlet bruttoområde på cirka 145 hektar. De to anlæg, inklusive sivesø, beplantning m.m. vil blive placeret inden for dette område. Det endelige arealbehov og de nøjagtige placeringer af de to anlæg er ikke fastlagt.

Artiklen er en del af Energinets årsmagasin, som du kan læse her

Energinets årsmagasin 2024

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.

SÅDAN ER RAMMERNE FOR KOMPENSATION TIL NABOER

Energinets mulighed for at yde kompensation til naboer ligger i faste rammer. Naboer til Energinets stationer kan tilbydes erstatning for værditab, hvis den naboretlige tålegrænse anses for at være overskredet. Om tålegrænsen er overskredet, er en vurdering, der som udgangspunkt foretages af de takserende myndigheder (ekspropriations- og taksationskommissionen) eller domstolene.

Naboer tæt på nyetablerede luftledninger tilbydes erstatning for forringelse af boligens værdi. Hvis der etableres en 400 kV luftledning inden for 80 meter fra boligen, tilbyder Energinet at overtage boligen.

”Jeg kan sagtens forstå den bekymring, naboerne til vores anlæg kan have i forhold til eventuelle fremtidige gener, og om anlæggets etablering kan betyde, at værdien af deres bolig falder. Jeg har også forståelse for, at man kan være virkelig ked af at få et stort anlæg opført i sit nabolag. Vi må imidlertid holde os inden for de rammer, som lovgivningen giver os, når det gælder en eventuel erstatning til naboer,” siger Marian Kaagh, visedirektør for Miljø og Support i Energinet.

En politisk aftale fra december 2023 angiver, at regeringen og en række partier for at fremme den grønne omstilling vil kigge på reglerne for kompensation til naboer.