Vi skal firedoble sol og vind

De seneste 40 år har vi i Danmark indpasset 7 GW vind og sol i elsystemet. På blot 8 år skal vi firedoble det tal. En kæmpe opgave, som presser elsystemet.

Firedobling af sol og vind

PUBLICERET 21.06.2022

Folketinget har sat voldsom fart på udbygningen af grøn energi – både for at få mere klimavenlig el, gas og varme og for at sikre uafhængighed af energi fra Rusland. 

Det kræver et stærkt fokus på fire primære dilemmaer: 

  1. Elnettet skal vendes på hovedet. Den grønne strøm vil blive lavet på havet eller i egne af landet, hvor elforbruget er lille og ikke kan opsluge produktionen. Her blev elnettet oprindeligt bygget til at forsyne få borgere og ikke transportere store mængder strøm væk.
  2. Det tager ofte længere tid at lave nye højspændingsforbindelser, der kan transportere strømmen rundt i landet, end det tager på en bar mark at opstille fx en solcellepark, der kan producere det samme som store kraftværker.
  3. Langt det meste af vores strøm vil om få år komme fra vind og sol, og der vil være stor spredning mellem produktion og forbrug – både over geografi og tid. Vores elforbrug skal blive mere fleksibelt - der skal konstant kunne skrues op og ned for at vi kan opretholde balancen i elsystemet.
  4. Forsyningssikkerheden skal sikres på helt nye måder. Vindmøller og solceller er opbygget på helt andre måder end traditionelle kraftværker. De har ikke samme stabiliserende effekt overfor fx kortslutninger og fejl. Der skal tænkes helt nyt, for at små fejl ikke bliver til store strømafbrud. 
 

Søren Dupont citat

 
Hvad gør Energinet for at udbygge elnettet?

Energinet og de lokale elnetselskaber har travlt med at fremtidssikre hhv. eltransmissionsnettet (elnettets motorveje) og distributionsnettet (elnettets landeveje og byveje). Herunder er nogle af de ting, Energinet gør for at Danmark kan nå sine meget ambitiøse mål om meget mere vind og sol.

  • Vi investerer 30 milliarder kroner i udbygning af el- og gastransmissionsnettene over de næste fem år. 25 milliarder kroner går til fremtidssikring af eltransmissionsnettet, 5 milliarder kroner går til gastransmissionsnettet.
  • Opgaver for 10 milliarder kroner udliciteres til eksterne leverandører, som rundt om i landet skal levere ”nøglefærdige” højspændingsstationer, elforbindelser mv. Vi standardiserer og effektiviserer udbygning af eltransmissionsnettet, bl.a. fordi en stor del af elnettet netop i disse år når sin levetid og skal udskiftes for fortsat at være sikkert og stabilt.
  • Vi har en langsigtet udviklingsplan med over 300 el- og gasprojekter, som skal fremtidssikre Danmark.
  • Vi opdaterer løbende et Kapacitetskort med informationer om mere end 1000 knudepunkter i elnettet, så opstillere af fx nye solcelleparker og vindmøller kan se, hvor elnettet allerede nu har plads til nye anlæg, så den grønne omstilling kan ske hurtigt og effektivt, og det eksisterende elnet udnyttes mest muligt.
  • Vi fremtidssikrer og moderniserer tariffer, tilslutningsbetalinger mv., så de passer til et grønt energisystem med store mængder ny, fluktuerende energi. Forbrugere og producenters betaling for at Energinet driver og udvikler elnettet skal også i fremtiden være fair og omkostningsægte. Forbrugere og producenter skal have nye incitamenter til at placere elanlæg således, at det minimerer udbygninger af det kollektive elnet. Det skal også sikres, at tarifferne ikke står i vejen for at bruge strøm, når der er rigeligt af den.

Se hvordan vi sikrer, at et grønt elsystem ikke går i sort.

 

Er du ny i elsystemet?

Solcelleparker, vindmøller, brintanlæg m.fl. kommer til at spille en kæmpe rolle i et helt grønt elsystem. De skal lave og bruge fremtidens grønne energi, og medvirke til at der altid er balance mellem produktion og forbrug i elsystemet, så forsyningssikkerheden altid er intakt.

Er du ny i elmarkedet eller har et anlæg, der skal tilsluttes elnettet, vil vi gerne hjælpe og guide dig. Se mere information nederst på siden.

 

ABONNER PÅ AKTUELLE TEMAER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.

Skal dit anlæg tilsluttes elnettet? Find hjælp, guides og kontaktpersoner her

Start hos det lokale elnetselskab
Nye elproducenter og elforbrugere skal til en start kontakte det lokale elnetselskab, hvor anlægget skal tilsluttes, for fx at få afklaret hvilket spændingsniveau anlægget skal tilsluttes på. Læs mere om nettilslutningsproces her.

Er du længere i processen og har et anlæg, der skal tilsluttes på eltransmissionsnettet, kan du finde mere information og kontaktpersoner inden for en række områder:

Særligt for brint- og Power-to-X-anlæg: