Aktørdag om forbrugsaflastning

Invitation til åben workshop den 20. marts 2018 om regler for forbrugsaflastning af forbrugere på transmissionsnettet

Forbrugsaflastning (også kaldet ’load shedding’) er det sidste redskab i Kontrolcenterets værktøjskasse til at sikre elsystemet mod et black-out, efter at alle andre virkemidler er taget i anvendelse inkl. automatiske reserver, specialregulering og tvangskørsel. Forbrugsaflastning er i nyere tid ikke anvendt i det danske transmissionssystem.

I Energinets nuværende forskrifter skal forbrugsaflastning gennemføres ved helt eller delvist at afkoble forbrug på distributionsniveau. I disse år planlægges og etableres store transmissionstilsluttede forbrugsenheder, særligt i form af datacentre, hvormed der opstår et større forbrug, der ikke er omfattet af aflastningskravet efter de nuværende forskrifter.

I forbindelse med implementering af netreglen for nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer skal TSO’en fastsætte regler om forbrugsaflastning for forbrugs- og distributionssystemer tilsluttet på transmissionsniveau.

Som forberedelse til beslutning om hvorvidt forbrugsaflastningsreglerne også skal gælde for transmissionstilsluttet forbrug inviterer Energinet til workshop den 20. marts kl. 10-14, hvor synspunkter kan fremlægges og drøftes. Ønsker du at modtage notat med oplæg til dagen kontakt da venligst Maria Andersen på mda@energinet.dk

Af hensyn til bestilling af forplejning beder vi alle melde til, enten på email-adressen herover eller i højre side, senest den 15. marts 2018.

Tilmeldingsfrist
15. marts 2018 kl. 18.00
Dato
20. marts 2018
Tid
Kl. 10.00-14.00
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Praktisk information

For at sikre optimale forhold for aktørdagen er deltagerantallet begrænset til 50.

Tilmelding vil foregå efter først-til-mølle princippet.

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.