Aktørdag om forsyningssikkerhed og kaskadeudkoblinger (online-møde)

Energinet inviterer til online-møde om forsyningssikkerhed og forebyggelse af kaskadeudkoblinger

Energinet holder aktørmøde om forsyningssikkerhed og kaskadeudkoblinger på baggrund af et stort brownout i Storbritannien i august 2019 og en forsyningskritisk hændelse på Sjælland den 8. oktober 2019.

Formålet med dagen er dele viden om:

  • hvad der skete under hændelserne i Danmark og Storbritannien
  • hvad de bagvedliggende udfordringer/faldgruber er i forhold til produktionsanlæg
  • eksisterende krav til og øvrige tiltag for at forebygge kaskadeudkoblinger i fremtiden.


Dagens program

Tid    Emne    Oplægsholder 
10.00-10.15   Velkomst og praktik for mødet.    Energinet 
10.15-11.00   Gennemgang af hændelsen i Storbritannien i august 2019    Energinet 
    Gennemgang af hændelsen i Danmark den 8. okt. 2019    Energinet 
    Systemtendenser og deres effekt på forsyningssikkerheden i Danmark, herunder systemplanlægning og design    Energinet 
11.00-11.15    Pause     
11.15-11.45    Årsagerne bag udfald af Avedøre 2 den 8. okt. 2019    Ørsted  
11.45-12.15    Årsagerne bag udfald af Rødsand 2 den 8. okt. 2019    RWE  
12.15-13.00    Pause     
13.00-13.30    Årsagerne bag udfald af Rødsand 2 den 8. okt. 2019    Siemens 
13.30-13.50    Udviklingen af robusthedskrav over tid    Energinet 
13.50-14.10    Hvad har vi lært?    Energinet/Alle 
14.10-14.30    Afsluttende bemærkninger / Tak for i dag    Energinet 

 

Aktørdagen var oprindeligt planlagt til afholdelse i september 2020. Mødet er blevet udskudt og herefter konverteret til et Teams-møde.

Kontakt Katrine Høgh Rasmussen (KHR@energinet.dk) for yderligere oplysninger. Tilmeldte deltagere er informeret direkte.

 


Tilmeldingsfrist
07. september 2020 kl. 17.00
Dato
28. oktober 2020
Tid
Kl. 10.00-14.30
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.