3. aktørmøde om maksimaleffekt for tærskelværdier for produktionsanlæg

Energinet inviterer hermed til det 3. aktørmøde om tærskelværdier

Mødet afholdes den 6. februar 2018 kl. 10.00–13.30 hos Energinet i Erritsø. Der vil blive serveret en let arbejdsfrokost undervejs.

 

Energinet har fastsat et endeligt udkast til maksimaleffekt for tærskelværdier for produktionsanlæg, og vi indbyder derfor interesserede parter til en præsentation af disse.

 

Værdierne er fastsat på baggrund af analyseforudsætningerne for Danmarks elsystems fremtidige sammensætning og på baggrund af det behov, som det vurderes, at en sådan sammensætning af anlæg vil give systemet.

 

Udgangspunktet er, at de værdier, som vi præsenterer på dette møde, vil blive udsendt i høring, før de anmeldes til Energitilsynet. Deltagerne har naturligvis mulighed for at kommentere på værdierne og komme med fagligt og teknisk begrundede forslag til justeringer. Energinet vil efterfølgende vurdere, om der er kommet nye input, som giver anledning til en ny gennemgang før udsendelse i høring.

 

Inden mødets afholdelse vil vi lægge præsentationsmaterialet på vores hjemmeside under El – Rammer og regler – Netregler – Materiale fra aktørmøder. Materialet vil være tilgængeligt senest den 26. januar 2018.

 

Program    
10.00    Velkomst og præsentation af baggrund for mødet (ca. 15 min.) 
10.15    Præsentation af de fastsatte værdier for maksimaleffekt for tærskelværdier for produktionsanlæg og baggrunden herfor (ca. 45 min.) 
11.00    Kaffepause (ca. 15 min.) 
11.15    Diskussion af de fastsatte værdier (ca. 45 min.) 
12.00    Frokost (ca. 30 min.) 
12.30    Eventuelt (ca. 30 min.) 
13.00    Afrunding 

 

Det anvendte præsentationsmateriale vil som nævnt være tilgængeligt på vores hjemmesiden både før og efter mødet via linket ovenfor.

 

Af hensyn til bestilling af forplejning beder vi alle melde til herover eller i højre side senest den 31. januar 2018. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maria Andersen på mda@energinet.dk.

Tilmeldingsfrist
31. januar 2018 kl. 18.00
Dato
6. februar 2018
Tid
Kl. 11.00-14.30
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.