Aktørmøde: præsentation af netregler omkring systemdrift og nøddrift og systemgenopbygning

System Operation Guideline (SO GL) og Emergency and Restoration (NC ER)

Som indledning til dette møde præsenterer vi kort alle netregler – 

 

Energinet inviterer hermed til aktørmøde, hvor vi vil præsentere de kommende EU-krav omkring systemdrift og nøddrift og systemgenopbygning. Disse er fastsat i forordningerne System Operation Guideline, i daglig tale kaldet SO GL, og Emergency and Restoration, kaldet NC ER. Systemdriftsforordningen SO GL er netop udkommet, og NC ER forventes på et senere tidspunkt, og vi indbyder derfor til en introduktion til begge forordningers indhold, da de er tæt forbundne på det driftsmæssige område.

 

Mødet afholdes den 6. september 2017 kl. 10.30-15.30 hos Energinet i Erritsø. Der vil blive serveret en let arbejdsfrokost undervejs.

 

Vi vil gennemgå de tre overordnede temaer i netreglerne for systemdrift, nemlig systemsikkerhed, planlægning og frekvensstyringsreserver. For hvert tema vil vi præsentere, hvad emnet specifikt dækker over, hvornår de forskellige krav træder i kraft enten direkte, som metodebeskrivelser og/eller som vilkår og betingelser. Vi vil også gennemgå, hvordan reglerne i de forskellige områder understøtter og påvirker hinanden og forklare, hvorfor regler og krav er beskrevet, som de er. Vi vil inddrage reglerne for nøddrift og systemgenopretning, hvor dette er relevant.

 

I får mulighed for at spørge ind til de nye netregler og tilhørende krav. Er spørgelysten så stor, at vi ikke holder os inden for den fastsatte tidsplan, vil vi naturligvis lave et opfølgningsmøde, så I får svar på alle spørgsmål.

  

Program
10.30  Overordnet introduktion til netreglerne for systemdrift og nøddrift og systemgenopbygning SO GL og NC ER (ca. 1 time) 
11.30  En let arbejdsfrokost (ca. 1 time) 
12.30 Præsentation af systemsikkerhed (ca. 45 min.) 
13.15  Kaffepause (ca. 15 min.)
13.30  Præsentation af planlægning (ca. 45 min.) 
14.15  Kaffepause (ca. 15 min.) 
14.30  Præsentation af frekvensstyringsreserver (ca. 45 min.) 
15.15  Afrunding 

 

 

 

Hvis du ønsker at deltage i mødet, sker tilmelding via tilmeldingsfunktionen øverst eller i højre side eller til Seniorprojektleder Anne Nielsen på AIE@energinet.dk senest den 29. august 2017. Vi udsender referat og anvendte præsentationer til deltagerne efter mødet, og offentliggør det anvendte præsentationsmateriale på Energinets hjemmeside her, hvor du også finder materiale fra tidligere afholdte aktørmøder.

 

Du kan finde netreglerne på EUR-Lex her (bemærk at kun udgivne netregler findes i en dansk udgave). Klik her for at læse den nyudkomne Forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Tilmeldingsfrist
29. august 2017 kl. 18.00
Dato
6. september 2017
Tid
Kl. 12.30-17.30
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.