Aktørmøde vedrørende implementering af det kommende fælles nordiske mFRR energiaktiveringsmarked

Aktørmødet vil omhandle mFRR balanceringsprodukt, processer for budindmelding og aktivering, samt interface mellem TSO- og markedsaktørers- IT-systemer i det nordiske mFRR energiaktiveringsmarked. Desuden vil implementeringsplan for aktører blive præsenteret.

Invitation til aktørmødet vedrørende implementering af det kommende fælles nordiske mFRR energiaktiveringsmarked.

Energinet inviterer markedsaktører til et online møde vedrørende implementering af det kommende fælles nordiske mFRR energiaktiveringsmarked.
Mødet afholdes den 21. januar 2021 kl. 10-12.

Mødet vil omhandle mFRR balanceringsprodukt, processer for budindmelding og aktivering, samt interface mellem TSO- og markedsaktørers- IT-systemer. Desuden vil implementeringsplan for aktører blive præsenteret.

Nordiske TSO’er har udgivet den første version af Implementation Guide som netop beskriver balanceringsprodukt, processer og interfaces i den nordiske mFRR ener-giaktiveringsmarked. Dokumentet kan downloades her: BSP – Implementation guide mFRR energy activation market – nordicbalancingmodel. Aktørerne opfordres til at komme med deres inputs på aktørmødet eller via en kontakt e-mail, angivet i Implementation Guide.

Det danske aktørmøde afholdes som opfølgning på et nordisk webinar som afhol-desden 14. januar (Invitation to a webinar on Implementation Guide for market participants for the common Nordic mFRR energy activation market – nordicbalancingmodel) og hvor den første version af Implementation Guide vil blive introduceret. På det danske aktør-møde vil det være muligt at stille uddybende spørgsmål og give kommentarer til indholdet i Implementation Guide.

Tilmelding til aktørmødet kan ske senest den 20. januar. Mødet vil blive afholdt på Teams og link vil blive fremsendt efter tilmelding.

 
Tilmeldingsfrist
20. januar 2021 kl. 23.30
Dato
21. januar 2021
Tid
Kl. 10.00-12.00
Sted
Online møde via Microsoft Teams
Deltagerne vil modtage link til mødet efter tilmelding

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.