Aktørmøde om drifts- og statusindmeldinger for produktionsanlæg

Vi inviterer til dialog om ændringer til TF 5.1.2 om anlægsstatus og til Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg på 2 on-line møder: 25. februar 2021 og 4. marts 2021

I forbindelse med ændringer i Markedsforskrift C3 i forhold til krav om indmelding af 4-ugersplaner, bliver det været nødvendigt at ændre i ”TF 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet” og ”Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg”, da kravet om indmeldinger til 4-ugersplaner fremgår af disse forskrifter. I den sammenhæng er de 2 forskrifter skrevet sammen til 1, samtidig er teksten skrevet om, så der af forskrifterne kun fremgår specifikke krav, mens øvrige beskrivelser er flyttet til vejledningen til den reviderede forskrift.

Forskriften gælder for produktionsanlæg > 25 MW

De specifikke krav til indmelding af planer udgår af disse forskrifter, da kravene fremgår af C3. Der fastholdes beskrivelse og henvisning i vejledningen.

Flere andre specifikationer er også skrevet ud, da kravet fremgår af elforsyningsloven, eller af andre forskrifter. Det er forsøgt at fastholde anvisningerne i vejledningen, så det på den måde, stadig er muligt at genfinde/forstå Energinets samlede ageren på området.

Gennem 2 møder håber vi at kunne få input til de nye krav med vejledning, så vi så vidt muligt finder passende formuleringer, som understøtter vores samarbejde på bedste vis.

På første aktørmøde indleder vi med en kort introduktion, som kan hjælpe den enkelte med en afklaring af behovet for at deltage i den resterende del af mødet og det efterfølgende møde.

Efter de 2 møder, vil det nye udkast til TF 5.1.2 blive sendt i offentlig høring.

Udkast til dagsorden for de 2 møder, der afholdes via Teams, er

1. møde – d. 25/2 – 2021 kl. 12.30 – 15.30

Introduktion: Hvem gælder reglerne for, hvad er (i store træk) ændret
Mulighed for at springe fra, hvis emnet ikke er relevant
Gennemgang af udkast til ny TF
Gennemgang af vejledning
Spørgsmål - svar

 

2. møde – d. 4/3 – 2021 kl. 11.15 – 14.15

Opfølgning på udestående spørgsmål fra møde 1
Svar på spørgsmål stillet efter møde 1
Gennemgang af eventuelle ændringsforslag
Spørgsmål - svar

Tilmeldingsfrist
23. februar 2021 kl. 12.00
Dato
25. februar 2021
Tid
Kl. 12.30-15.30
Sted
Online møder via TEAMS
Link følger efter tilmelding

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.