Aktørmøde om stamdata, køreplaner og tilgængelighed

Vi inviterer balanceansvarlige til møde d. 12 april 2021 for at få ønsker til visning af stamdata og udveksling af planer via en ny selvbetjeningsportal

I forbindelse med udviklingen af vores IT-system til modtagelse af køreplaner og tilgængelighedsplaner, håber vi at kunne få diverse afklaringer i forhold til ønsker fra jer, som kommende brugere af en ny selvbetjeningsportal. Vi har ikke et system klar og har derfor ikke noget at fremvise, men vi håber på specifikke ønsker fra jer, både set med markedsperspektiv men også i forhold til koblinger til jeres IT-system. Jeres ønsker vil så indgå i prioriteringerne, når udviklingen sættes i gang.

Vi håber at nogen vil melde sig til at deltage i en løbende dialog i et forløb efter dette møde, mens løsningen udvikles, hvor i kan give kontinuert feedback, og dermed præge løsningen.

Ændringerne følger af den reviderede C3, der blev anmeldt til Forsyningstilsynet i efteråret 2020, som nu er godkendt.

Dagsorden
1.           VISNING AF PLANBEHOV I EN SELVBETJENINGSPORTAL
2.           VISNING AF STAMDATA                        
3.           UDVEKSLING VIA EN SELVBETJENINGSPORTAL 

Ad 1) Vi har lovet, at det vil være muligt at se, hvilke planer den enkelte balanceansvarlige skal indsende. Vi håber på input til, hvilke informationer der er væsentlige for jer, og hvordan data skal præsenteres IT-mæssigt (skal de f.eks. vises eller skal de hentes i et aftalt format).

Ad 2) På aktørmøder er det blevet nævnt, at det ikke længere var muligt at se stamdata på de anlæg, man er balanceansvarlig for. Vi vil gerne have input til, hvilke data I ønsker at se, og hvordan data skal præsenteres IT-mæssigt (skal de f.eks. vises eller skal de hentes i et aftalt format).

Ad 3) For planer, som ikke udveksles ”direkte” via ECP, har vi lagt op til, at man fortsat kan benytte en selvbetjeningsportal. Her vil vi også gerne have input fra jer om ønsker til opsætning.

Hvis I ønsker at stille spørgsmål og få svar på engelsk, er det også muligt.

Mødet afholdes på teams, og link fremsendes ved tilmelding.
 
Tilmeldingsfrist
09. april 2021 kl. 12.00
Dato
12. april 2021
Tid
Kl. 10.00-13.00
Sted
Online via Microsoft TEAMS
Du modtager link til mødet efter tilmelding

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.