Aktørmøde om systemtariffens opkrævningsmodel

Energinet inviterer til dialog med elsystemets brugere om en ny model for opkrævning af systemtariffen. Mødet finder sted d. 22. juni kl. 12.30-16.00.

Energinet ønsker at revidere opkrævningsmodellen for systemtariffen.

Energinet afholdt d. 29. april et aktørmøde, der fokuserede på omkostningsstrukturen og rammerne for opkrævningen af systemtariffen. Samtidig gav aktørerne input til væsentlige hensyn, der bør inddrages i overvejelserne om en ny opkrævningsmodel.

Energinet vil på mødet præsentere forslag til mulige opkrævningsmodeller og indgå i dialog med aktørerne om fordele og ulemper ved de konkrete forslag. 
Fokus for aktørmødet vil alene være på mulighederne for at omlægge systemtariffen på en mere hensigtsmæssig og omkostningsægte måde. Andre emner som nettarif, netprodukter, indfødningstarif mv. vil ikke blive berørt.

Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Foreløbigt program for mødet:

1) Introduktion 
2) Forslag til konkrete opkrævningsmodeller
3) Gruppediskussioner
4) Opsamling på gruppediskussioner
5) Den videre proces  

 
Tilmeldingsfrist
18. juni 2021 kl. 12.00
Dato
22. juni 2021
Tid
Kl. 12.30-16.00
Sted
Online møde via Microsoft Teams
Du modtager link til mødet efter tilmelding

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.