Aktørmøde om systemtariffens opkrævningsmodel

Energinet inviterer til dialog med elsystemets brugere om en ny model for opkrævning af systemtariffen. Mødet finder sted d. 29. april kl. 12-15.

Energinet ønsker at give systemtariffen et serviceeftersyn.

I dag opkræves systemtariffen som en flad energibetaling (øre/kWh). Det betyder, at prisen for at anvende den første kWh er lige så dyr som den sidste.

Dette har fungeret indtil nu, men det er værd at se på, om systemtariffen bør justeres, så den også passer til en fremtid, hvor samfundet løbende elektrificeres med en stigende grad af sektorkobling – og dermed nyt stort fleksibelt forbrug – til følge og ikke mindst et energisystem, der i endnu højere grad vil være baseret på volatil VE-produktion.

Fokus for aktørmødet vil alene være på mulighederne for at omlægge systemtariffen på en mere hensigtsmæssig og omkostningsægte måde. Andre emner som nettarif, netprodukter, indfødningstarif mv. vil ikke blive berørt.

Energinet ønsker med mødet at gå i dialog med aktørerne om rammer og muligheder for en modernisering af systemtariffens opkrævningsmodel. Input fra dagen vil indgå i Energinets videre arbejde med udkast til en ny opkrævningsmodel, som vil blive fremlagt og diskuteret på et efterfølgende aktørmøde, der forventes afholdt i juni måned.

Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Program for mødet:

1) Introduktion og baggrund

2) Nuværende opkrævningsmodel

3) Rammer for ændringer

4) Omkostninger og drivere

5) Mulige elementer i ny model for systemtariffen – Energinets oplæg

6) Gruppediskussioner

7) Opsamling på gruppediskussioner i plenum

8) Dialog – hvad bør Energinet lægge vægt på i det videre arbejde

9) Den videre proces  
Tilmeldingsfrist
27. april 2021 kl. 12.00
Dato
29. april 2021
Tid
Kl. 12.00-15.00
Sted
Online via Microsoft Teams
Du modtager link til mødet efter tilmelding

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.