Analyser til debat

Energinet Elsystemansvar har en samfundsmæssig forpligtelse til at tænke langsigtet. Sammen med andre aktører er vi allerede nu i gang med at investere i fremtidens energisystemer, som er under hastig forandring.

Analyser til debat

Energinet Elsystemansvars årlige workshop om aktuelle analyser af energisystemet, Analyser til debat, var i år forlagt til den gamle kamel- og hestestald ved Cirkusbygningen i hjertet af København. Som om stedet ikke var spektakulært nok i sig selv, havde arrangørerne endda “valgt” at afholde workshoppen på samme dag, som regeringen fremlagde sin klimaplan. Det var i går, tirsdag d. 9. oktober.

Godt halvtreds interesserede fra myndigheder, energiselskaber, universiteter, interesseorganisationer mv. er mødt op i Cirkusbygningens såkaldte Buddha Lounge for at gå i dialog om Energinet Elsystemansvars analyser tirsdag eftermiddag, hvor regeringen om formiddagen har fremlagt sin klimaplan.

Buddha kameler

Klimarådets Eva Jensen om klimaplanen

Stadig med lidt forundrede miner sidder de på stolene i det særprægede rum med naivistiske malerier af kameler på væggene og Buddha'er besmurt med bladgulv på gulvene, da Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet Elsystemansvar, byder Klimarådets direktør, Eva Jensen, velkommen og overlader hende podiet.

Eva Jensen står med en af de få powerpointslides om selve klimaplanen, hun har nået at få med i sit oplæg. Det er kun 3,5 timer efter, at en flok ministre har holdt pressemøde om klimaplanen ved et busstoppested nær havnefronten i København. Eva Jensen var indbudt til at fortælle om Klimarådets ønsker og forventninger til regeringens klimaplan, men nu kan hun i stedet levere sine allerførste dugfriske kommentarer til den netop offentliggjorte plan.

Eva jensen

“Et ordentligt skub til elbiler og beslutningen om at udarbejde en samlet strategi for transportsektoren er i god tråd med Klimarådets tidligere anbefalinger, så ud for de punkter kan vi godt vinge af på klimaudspillet”, siger Eva Jensen. Mere reserveret forholder hun sig til den del af udspillet, der omhandler køb af CO2-kvoter, da Klimarådet hellere ser, at man koncentrerer sig om indenlandske reduktioner. Klimarådet er dog enige i brugen af kreditter som følge af eksisterende jordoptag, så længe man er opmærksom på den store usikkerhed, der er ved tallene. 

Analyser i fuldt firspring

Energy only

Efter de “politiske sondringer” var det tid til at gå ombord i analyserne, både de af Energinet Elsystemansvars analyser, som er udgivne og dem, der er på vej. Analyser, som skal bruges til at udforske effektive virkemidler, både tekniske og markedsmæssige, i den nærmest altomfattende forandring af energisystemet, som er i gang i Danmark, Norden og Europa i disse år.

“Det er både utroligt inspirerende og helt nødvendigt, når vi indbyder energisektoren til, at vi sammen kan finde de rigtige veje i den grønne omstilling. I Elsystemansvar lægger vi stor vægt på at hente input også til de analyser, som vi kun netop er i gang med at starte op”, siger Hanne Storm Edlefsen.

Blandt nye emner på tegnebrættet var overvejelser om, hvorvidt Energy Only modellen på el-markedet er udfordret i at løse opgaverne i den grønne omstilling, der var dugfriske del-analyser fra North Sea Wind Power Hub-konsortiet, ligesom mulige udfordringer med solcellers virkninger i det overordnede elnet var del af paletten af opkommende analyser i Energinet Elsystemansvar.

Spørgelyst

Der var stor lyst til at spørge og kommentere blandt tilhørerne ved de fem oplæg om udgivne og nye analyser, der traditionen tro blev holdt samtidigt og kun afbrudt af kaffepause og en klokke, der markerede, hvornår det var tid til at rotere videre til næste oplæg.

Prosumers

Analyser til debat præsenterede også en allerede udgiven analyse om elforbrugende familier på fremtidens simulerede “Lærkevej” med solceller på taget og elbiler i garagen. Har de brug for det kollektive elnet eller går de “off-grid”, som det kaldes? Hvis forbrugerne ellers agerer ud fra økonomisk fornuft, som en af tilhørerne udtrykte det, og hvis modellens forudsætninger om prisudviklinger mv holder, så er konklusionen for en dansk Lærkevej, at ja, mange huse vil installere, solceller, batterier og elbiler og sælge strøm til nettet i perioder. Men i perioder over året vil strøm fra nettet både være nødvendigt og det billigste, og de går derfor ikke off-grid.

Analysen peger dermed på et godt dansk kompromis mellem småskala-løsninger og store, kollektive løsninger. Det var også i den stemning, Analyser til debat sluttede i plenum, før dagens cirkusdirektør, som han spøgende blev kaldt i anledning af de sære omgivelser, Ole Kristoffer Jensen, kunne sige tak for nyttige input til Energinet Elsystemansvars fortsatte arbejde med analyser af energisystemet.

Farvel og tak

...

Johannes tilman

Johannes Tilman fra DTU Electrical Engeneering var for første gang deltager ved Analyser til debat. Han var på forhånd mest interesseret i at høre om North Sea Wind Power Hub, men han fik meget andet med hjem: “Det har været meget spændende og nyttigt at få indblik i de forskellige analyser. Det giver nye ideer, og jeg får nye kontakter med mig hjem, som måske kan være nyttige for mig, når nye forskningsprojekter skal i gang”.

Tilmeldingsfrist
05. oktober 2018 kl. 17.00
Dato
9. oktober 2018
Tid
Kl. 13.00-16.00
Sted
Buddha Lounge, Cirkusbygningen
Jernbanegade 8, 1608 København V

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.