Analyser til debat

Seminar om Energinets analysearbejde

Danmark har en stor udfordring på energiområdet. Vi vil gerne være et af de førende lande i den grønne omstilling, og får samtidig flere og flere forpligtelser i forhold til en fælles energipolitik i EU og de regionale samarbejder, vi indgår i. Vi skal tænke langsigtet, men er allerede nu i gang med at investere i fremtidens energisystemer. Det forpligter ikke bare Energinet.dk, men alle aktører og beslutningstagere i den danske energisektor til at tænke helhedsorienteret og inddrage det lange sigt, når der skal analyseres og træffes beslutninger i dag. 

Energinet.dk tager ansvar for en sammenhængende, helhedsorienteret planlægning af fremtidens energisy-stem. Effektivisering og elektrificering er nøgleord på elområdet, mens gasområdet leverer en høj grad af fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Sammentænkning og helhedsorientering fordrer en fælles indsats på tværs af energisystemer og – sektorer, som vi gerne vil tage initiativ til.

Derfor holder vi nu for anden gang seminaret Analyser til debat, hvor vi stiller op til uformel diskussion om både pågående og færdige analyseresultater. Vi ønsker en åben dialog om hvordan værdien af vores indsats kan højnes, og vil gerne indgå i analysesamarbejder nationalt som internationalt. Derfor stiller vi vores analyseresultater til rådighed for hele energisektoren, og derfor indbydes du til dette seminar.

Programpunkter:
• Hans Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse, fortæller om CO2 reduktion udenfor kvotesektoren og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug frem mod 2030
• Energinet.dk fortæller om vores seneste scenarieanalyser og anvendelsen af scenarier i planlægningsarbejdet
• Energinet.dk præsenterer nyt på analysefronten, blandt andet fremskrivninger på kombinationen af solceller og batterier og hvor længe en vindmølle egentlig holder?
• Proces omkring dine input til Energinet.dk’s fremtidige analyser
Tilmeldingsfrist
04. oktober 2016 kl. 18.30
Startdato - Tid
28. oktober 2016 - Kl. 15.30
Slutdato - Tid
30. oktober 2016 - Kl. 19.00
Sted
Energinet.dk
Pederstrupvej 76, 2750 Ballerup

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.