Arbejdsgruppemøde om opdatering af teknisk forskrift 5.3.4.2 – Produktionstelegrafen

Teknisk forskrift 5.3.4.2 blev revideret i 2016, men denne revision blev ikke implementeret hvorfor det er nødvendigt at genbesøge forskriften

I 2016 blev Produktionstelegrafen gennemgået af en arbejdsgruppe, men blev aldrig implementeret. 

Arbejdsgruppen her skal se på:

- De i 2016 foreslåede ændringer og vurdere om de er tidssvarende eller om de skal yderligere opdateres.
- VE-anlæg i transmissionsnettet og Produktionstelegrafen. Relevans af de beskrevne ordrer i forhold til anlægsteknologi.
- Implementerings periode.
- Forslag til emner fra aktører?

Dagsorden for mødet vil mere detaljeret beskrive de enkelte emner samt eventuelle yderligere emner.

Der planlægges ud fra, at de nødvendige ændringer ikke volder problemer ,og det indledende møde vil derfor forventeligt være tilstrækkeligt, men da der kan være mere fundamentale ændringer, er der planlagt yderligere to møder.

2. møde onsdag d. 26. maj 2021 kl. 10-15.
3. møde torsdag d. 10. juni 2021 kl. 10-15.

Høringsperiode slut ca. fem uger efter sidste møde, dog senest mandag 9. august 2021 kl. 12.00.


Tilmeldingsfrist
04. maj 2021 kl. 12.00
Dato
6. maj 2021
Tid
Kl. 10.00-15.00
Sted
Afhængig af COVID-19 situationen holdes mødet enten hos Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia
eller online via Teams - nærmere information følger

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.