Brint backbone feasibility studie - aktør dialog

Energinet inviterer aktører til et dialogmøde med fokus på foreløbige resultater fra feasibility studiet for brint transmissionsinfrastruktur

Efter den politiske PtX-aftale blev indgået den 15. marts 2022 har Energinet igangsat et feasibility studie for en brint backbone som forbinder grøn brint produktion med storskala lagring og med eksport. Studiet skal afdække mulighederne for at etablere en brintinfrastruktur på transmissionsniveau og et understøttende marked for transport af brint. Resultaterne er baseret på analyser af levedygtighed, aktørernes behov og samfundsøkonomiske effekter.

Energinet er nu klar til at dele vores foreløbige resultater og konklusioner fra studiet, og derfor inviterer vi PtX-aktører til at give input på følgende emner: 
 
Energinets foreløbige forslag til brintinfrastruktur baseret på resultater fra seneste markedsdialog og Energinets energisystemanalyser
Overslag over brint transport og lager omkostninger under forskellige antagelser 
Foreløbige tidsplaner for etablering af transmission og lager infrastruktur   
Mulige markedsmodeler for transport af brint 

Dagens program er fortsat under udarbejdelse og vil blive sendt ud til deltagere inden 28. november. I mellemtiden kan du finde vores statusrapport med foreløbige analyser på vores hjemmeside, https://energinet.dk/Brint/Feasibilitystudie.  

På grund af den forhøjede beredskabssituation på Energinets kontorer, vil mødet finde sted på Comwell Middelfart. Alle præsentationer og materiale vil være på engelsk.

Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Dag: 28. november
Tid: 10.00-15.00 (inkl. frokost)

Der vil være netværkskaffe fra kl. 9.00. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til en frugtbar dialog og høre dine perspektiver. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner, som du synes vi skal tage med, så tag kontakt til Tine Lindgren, til@energinet.dk / +45 23 33 87 15. 

Baggrund
De høje politiske ambitioner om at udnytte de danske potentialer for fornybar energi både onshore og offshore og positionere Danmark som en netto eksportør af grøn energi forudsætter infrastruktur til storskala transport og lager af brint. PtX-aftalen understreger behovet for at tage de første skridt mod en national brint infrastruktur, som kan understøtte eksport til lande som Tyskland. Som en konsekvens af dette har Energinet underskrevet en samarbejdsaftale med en af de nordtyske gastransmissionsoperatører, Gasunie Deutschland for at styrke samarbejdet med forberedelser for etablering af brintinfrastruktur mellem Danmark og Tyskland.

Feasibility studiet er inddelt i tre arbejdsspor, som fokuserer på henholdsvis teknik og design, markedsrammer samt samfundsøkonomisk analyse. Som aktør til en dansk brintinfrastruktur, inviterer Energinet dig til at deltage og dele dine synspunkter på vores foreløbige resultater.  Vi ser frem til at høre dine synspunkter og tage dem med tilbage i arbejdet, som vi forventer at afslutte i marts 2023.

Tilmeldingsfrist
21. november 2022 kl. 16.00
Dato
28. november 2022
Tid
Kl. 10.00-15.00
Sted
Comwell Middelfart
Karensmindesvej 3, 5500 Middelfart

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.