Data-workshop om effekttilstrækkeligheden i Danmark

Formålet med workshoppen er at give markedsaktører og interessenter mulighed for at bidrage til Energinet Elsystemansvars udvikling af et såkaldt realistisk worst case scenarie, der skal afdække behovet for en strategisk reserve i Østdanmark.

Det primære fokus på workshoppen er datagrundlaget for et realistisk worst case scenarie.

Foreløbigt program for workshoppen
10:45 – 11:00 Kaffe og croissanter
11:00 – 11:15 Velkomst og introduktion
11:15 – 11:45 Baggrund og formål med workshoppen
11:45 – 12:30 Præsentation af udkast til realistisk worst case scenarie for Danmark
12:30 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:30 Præsentation af udkast til realistisk worst case scenarie for udvalgte europæiske lande
13:30 – 15:45 Aktørerne bidrager med deres perspektiver på udkastet til realistisk worst case scenarie, herunder:

  • Hvilke antagelser og tendenser bør et realistisk worst case scenarie indeholde?
  • Hvad er størrelsesordenen på centrale udviklingstendenser i et realistisk worst case scenarie?

15.45 - 16.00 Workshoppens konklusioner og det videre forløb

OBS:
Energinet afholder et møde om den årlige redegørelse for elforsyningssikkerhed lige inden data-workshoppen, da nogle aktører forventes at deltage i begge dele. Mødet om den årlige redegørelse afholdes dog uafhængigt af workshoppen, og Energinet udsender derfor separat invitation til dette møde.

Baggrund og motivation
Energinet Elsystemansvar udarbejder årligt en redegørelse for elforsyningssikkerhed. Redegørelsen afrapporterer på den historiske og fremtidige elforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen for elforsyningssikkerhed har de seneste år vist, at risikoen for at mangle effekt frem mod 2030 er stigende, særligt i Østdanmark.

Energinets udgangspunkt er, at markedsløsninger, som er understøttet af robust infrastruktur og uden nationale særordninger, er den bedste og mest effektive måde til at sikre elforsyningssikkerheden. Indtil effekten af igangværende markedsreformer og øget regionalt samarbejde er slået helt igennem, kan det dog være nødvendigt at understøtte elforsyningssikkerheden på anden måde gennem en tidsbegrænset strategisk reserve.

Energinet meddelte derfor i maj 2018, at Energinet ville gå i dialog med de danske energimyndigheder om muligheden for at ansøge EU-Kommissionen om en midlertidig strategisk reserve. Ansøgning om en midlertidig strategisk reserve vil kræve en opdateret analyse af behovet herfor, og denne workshop er et trin i netop denne opdatering.

For at få et bredt perspektiv på det fremtidige behov for en strategiske reserve ønsker Energinet at udvikle et scenarie for udviklingen i det europæiske elsystem, der beskriver en realistisk worst case situation. Effekttilstrækkelighedsvurderingerne for et realistisk worst case scenarie skal ses som et supplement til de forventede effekttilstrækkelighedsvurderinger, der vil fremgå af Energinets Redegørelse for elforsyningssikkerhed.

Derfor ønsker Energinet Elsystemansvar, at bringe aktørernes viden i spil omkring usikkerhederne for den fremadrettede udvikling i det europæiske elsystem. Energinet vil fremlægge sit udkast til et realistisk worst case scenarie for Danmark og udvalgte europæiske lande. Efterfølgende faciliteres en workshop, hvor deltagernes perspektiver på udviklingen i forhold til et realistisk worst case bringes i spil, så de kan indgå i overvejelserne omkring et realistisk worst case scenarie.

Vi håber meget på at se jer denne dag, og ser frem til at høre jeres perspektiver på emnet.

Tilmeldingsfrist
04. februar 2019 kl. 23.30
Dato
20. februar 2019
Tid
Kl. 11.00-16.00
Sted
Energinet
Pederstrupvej 76, 2750 Ballerup

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.