Detailmarkedsforum

Energinet Elsystemansvar indbyder alle med interesse for detailmarkedet for el til Detailmarkedsforum

Her vil den seneste udvikling inden for området blive præsenteret samtidig med, der vil være rig mulighed for dialog. 

Agenda følger snarest.

 

Tidspunkt Punkt Emne 
09:00-09:10  1 Velkomst /Marie Budtz Pedersen, Energinet Elsystemansvar
09:10-09:25  2 Input til tarifanalyser om geografisk differentiering og direkte linjer /Jonas Katz, Energistyrelsen
Kort præsentation af selve analyserne og drøftelse af disse i plenum
09:25-09:45  3 Nyt om tarifarbejdet hos Energinet /David Hartz, Energinet Elsystemansvar
Nettarif, systemtarif og øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter
09:45-10:10  4 Diverse nyt om detailmarkedsforhold fra Energinet /Karsten Feddersen, Energinet Elsystemansvar
Aftagepligten – Energinets forpligtigelse som produktionselleverandør for visse af de små VE-producenter – udbud foråret 2021 /Karsten Feddersen, Energinet Elsystem-ansvar
15 min ubalanceafregning – konsekvenser og tidsplan /Karsten Feddersen, Energinet Elsystemansvar
Metodeændringer: Status for igangværende samt de kommende /Karsten Feddersen, Energinet Elsystemansvar
10:10-10:40  5 Serielle operatørmålinger - afrapportering af pilotprojekt igangsat under TSO-DSO MSU:
Test-setup, hypoteser og resultater ved Steffen Damm Hansen, Energinet Elsysteman-svar
Aktørernes motivation for deltagelse projektet og perspektiver i markedet ved
o Mads Bundgård Harder-Lauridsen, Clever
o Henrik Lund Stærmose, NeoGrid Techonologies 
Hvordan bringer vi modellen ind i markedet? ved Henrik Hornum, Dansk Energi
10:40-10:50    PAUSE
10:50-11:20  6 Energinets arbejde med implementering af aggregeringsbekendtgørelsen 
Aggregators muligheder i markedet og opstart af korrektions-/kompentationsmodel /Karsten Feddersen, Energinet Elsystemansvar
Proces og aktørinddragelse ifm. udvikling af korrektions-/kompentationsmodel /Jeannette Møller Jørgensen, Energinet Elsystemansvar
11:20-11:35  7 DataHub 3.0 /Mogens Juul Sass-Petersen, Energinet DataHub
Seneste nyt om udviklingen af DataHub 3.0.
11:35-11:55  8 Automatisering af detailmarkedsrapport /Ingrid Arentoft-Mikkelsen, Energi-net Elsystemansvar
Brug af offentligt tilgængelige data og API-kald fra EnergiDataService
11:55-12:00  9 Afrunding og tak for i dag

Mødeleder: Jeannette Møller Jørgensen (JMJ@energinet.dk)
Med forbehold for ændringer.

 


Tilmeldingsfrist
19. april 2021 kl. 23.30
Dato
21. april 2021
Tid
Kl. 09.00-12.00
Sted
Online via Microsoft Teams
Du modtager link til mødet efter tilmelding

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.