Detailmarkedsforum

Energinet Elsystemansvar indbyder alle med interesse for detailmarkedet for el til Detailmarkedsforum. Her vil den seneste udvikling inden for området blive præsenteret samtidig med, der vil være mulighed for dialog.

Dagsorden

Tidspunkt  Emne
09:30-09:45 Velkomst /Marie Budtz Pedersen, Energinet Elsystemansvar
09:45-10:10 Implementering af elmarkedsdirektivet fra Clean Energy Package /Jonas Katz, Energistyrelsen
Fokus på ændringer i lovgivningen inden for detailmarkedsområdet, fx Elleveringsbekendtgørelsen men også nye bekendtgørelser om aggregatorvirksomheder og borgerener-gifællesskaber.
 
10:10-10:25 Nyt fra Forsyningstilsynet / Julie Dahl Larsen, Forsyningstilsynet
Orientering om aktuelle sager med relevans for detailmarkedet.
 
   Nyt om detailmarkedsforhold fra Energinet:
10:25-10:35 Status på Energinets indtrædelse i fælles Nordic Imbalance Settlement (NBS) ved eSett /Preben Høj Larsen, Energinet DataHub
10:35-10:45 Aftagepligten – Energinets forpligtigelse som produktionselleverandør for visse af de små VE-producenter – sendes i nyt udbud foråret 2021 /Karsten Feddersen, Energinet Elsystemansvar
10:45-11:00 Metodeændringer: Status for igangværende samt kommende /Karsten Feddersen, Energinet Elsystemansvar
11:00-11:10 Balancepligt for egenproducenter /Karsten Feddersen, Energinet Elsystemansvar.
11:10-11:20 Pilotprojekt om serielle operatørmålinger – status på indsendelse af data samt mulighederne for harmonisering af målerkrav /Jeannette Møller Jørgensen, Energinet Elsystemansvar.
11:20-11;30  Pause
11:30-11:45 Nyt om tariffer /David Hartz, Energinet Elsystemansvar
De konkrete emner meldes ud senere.
11:45-12:00 DataHub 3.0 /Mogens Juul Sass-Petersen, Energinet DataHub
Status på udviklingen af den nye datahub samt inddragelse af branchen.
 
12:00-12:25 Eloprindelse, elmarked og grøn energi, time for time / Jakob Fauerskov, Energinet Datahub og Niels Ejnar Helstrup Jensen, Energinet Elsystemansvar
Præsentation af en ny metode for deklarationer og oprindelsesgarantier, som er baseret på markedsafregningen.
 
 12:25-12:30 Andet, herunder øvrige spørgsmål fra deltagerne

Mødeleder: Jeannette Møller Jørgensen (JMJ@energinet.dk)
Med forbehold for ændringer.

 

Tilmeldingsfrist
16. oktober 2020 kl. 15.00
Dato
20. oktober 2020
Tid
Kl. 09.30-12.30
Sted
Online via Microsoft TEAMS eller hos Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Praktisk information

Afhængigt af COVID-19 udviklingen kan Energinet tilbyde et vist antal gæster at deltage fysisk på mødet. Hvis du ønsker at møde op, bedes du markere dette i tilmeldingsformularen. Fysisk deltagelse vil blive tildelt efter princippet først-til-mølle. Uanset om du har ønsket at deltage fysisk eller online, vil du få en mail forud for mødet med opdateret information om, hvordan mødet afholdes.

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.