Dialogmøde om Energinets redegørelse for elforsyningssikkerhed 2022

Hør om Energinets arbejde med redegørelse for elforsyningssikkerhed

Energinet inviterer til dialog om Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2022, d. 17.03.2022. fra 13.00 til 14:00. Formålet er at give indblik i Energinets arbejde med redegørelse for elforsyningssikkerhed, samt at give deltagerne mulighed for at komme med input til Energinets arbejde med redegørelsen. 

På mødet vil Energinet fortælle om de foreløbige planer og processen for årets redegørelse og de områder der i 2022 kan have et særligt fokus. Der vil være god tid til spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. Derudover vil der være en session med særskilt fokus på effekttilstrækkelighedsberegningerne, der indgår som en del af redegørelsen. 

Jævnfør Lov om elforsyning skal Energinet årligt udarbejde en redegørelse for elforsyningssikkerhed og de nærmere krav til indhold og proces er præciseret i systemansvarsbekendtgørelsen og elforsyningsloven. 

Mødet vil foregå digitalt via Microsoft Teams – ved tilmelding vil du modtage et link til deltagelse. 

Foreløbigt program: 

1. Velkomst og generel orientering om årets redegørelse. Jakob Rosenberg Nielsen, afdelingsleder i Investeringsplanlægning. 

2. Kort orientering om ny metode til opgørelse af afbrud i transmissionsnettet.  Jesper Knudsen, senioringeniør i Systemdriftsoptimering.  

3. Foreløbig vurdering af effekttilstrækkelighed. Peter Erik Jørgensen, system-analytiker i Analyse og Modeller. 
 
Tilmeldingsfrist
11. marts 2022 kl. 12.00
Dato
17. marts 2022
Tid
Kl. 13.00-14.00
Sted
Online via Microsoft Teams
Du modtager link efter tilmelding

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.