Dialogmøde om netprodukter juni 2019

Energinet inviterer til dialogmøde om TSO-netprodukt med begrænset netadgang (afbrydelighed) den 25. juni

Energinet er ved at undersøge mulighederne for at indføre et netprodukt med begrænset netadgang (afbrydelighed) for kunder med nettilslutning i transmissionsnettet (> 100 kV) og med en tilsvarende lavere tarif.
Netproduktet medbegrænset netadgang er målrettet kunder, som ikke er afhængige af at have en høj nettilgængelighed, fordi de har naturlige og store fleksibilitetsmuligheder i deres drift, og som derfor ikke ønsker at betale den normale tarif for en netadgang til transmissionsnettet med meget høj nettilgængelighed, som de reelt ikke har behov for.

Energinet vil gerne informere relevante aktører om dette arbejde og også have mulighed for at høre aktørernes synspunkter om dette, så sektorernes synspunkter kan indgå i det videre arbejde.

Arrangementet er åbent for alle interesserede. Energinet forventer dog, at dette primært vil være relevant for fjernvarmesektoren og for elektrolyse- og PTX-sektoren.

Program

Tidspunkt  Emne
 12:00-12:30  Frokost
 12:30-12:50 Velkomst/intro
 12:50-13:30 Kontekst og kort beskrivelse af koncept
 13:30-13:45  Primære målgrupper for afbrydelighedsprodukt
Teknisk område: TSO-net vs. DSO-net
 13:45-14:15

 Vilkår – som vi ser dem nu:

  • Afbrydelighed og kontrolmuligheder
  • Deltagelse i regulerkraft-markeder
  • Forventet tarifniveau
 14:15-14:40  Break – kaffepause og brainstorm iblandt deltagere – to grupper, på tværs
 14:40-15:00  ”Hit-me” – kritiske spørgsmål og forslag til forbedringer (tidsrummet kan udvides ved behov)
 15:00-15:45

 Spørgsmål + generel teknisk og juridisk uddybning efter behov (= Energinets grundlag for en tarifrabat)

Planlægning, Drift, Jura.

15:45-16:00 Orientering om den videre proces

Tilmeldingsfrist
24. juni 2019 kl. 10.00
Dato
25. juni 2019
Tid
Kl. 12.30-16.00
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.