Dialogmøde om serielle operatørmålinger direkte fra markedsaktører

Energinet og Green Power Denmark inviterer til markedsdialog om en igangværende konceptbeskrivelse og eventuel teknisk løsning, for at nyttiggøre eksisterende elmålere og dermed indsende serielle målinger til DataHub fra aktørerne på markedet.

I forbindelse med tidligere drøftelser om nyttiggørelse af markedsaktørernes serielle målere (https://greenpowerdenmark.dk/nyheder/pilotprojekt-bekraefter-nyttiggoerelse-eksisterende-maalerudstyr-forbrugsenheder), inviterer Energinet og Green Power Denmark til dialogmøde, hvor interesserede aktører kan blive informeret om status og koncept på projektet, men vigtigst af alt, at markedsaktørerne kan tilkendegive interesse til konceptet omkring nyttiggørelse af serielle operatørmålinger.

Dette arrangement er bl.a. rettet mod aktører inden for ladestandere, varmepumper, IT-implementering, elleverandører m.fl.

På baggrund af markedsaktørernes aktuelle tilkendegivelser vil Energinet og Green Power Denmark vurdere, hvorvidt videre udvikling og implementering af konceptet skal fortsættes.
Derfor inviterer Energinet og Green Power Denmark interesserede aktører til dialogmøde, hvor perspektiverne og status på projektet vil blive fremlagt og drøftet.

Bemærk at mødet kun er med fysisk tilstedeværelse, og du kan tilmelde dig til mødet i sidebjælken til højre. 
Der kan være maksimalt 50 deltagere, og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle princippet.

Tilmeldingsfrist
20. marts 2023 kl. 23.30
Dato
27. marts 2023
Tid
Kl. 10.30-14.00
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.