Dialogmøde om to nye netprodukter

Energinet afholder et dialogmøde i høringsperioden for de to nye foreslåede tarifkategorier for ”Begrænset netadgang” og ”Midlertidigt begrænset netadgang”

Netprodukterne henvender sig til forbrugskunder i transmissionsnettet og giver mulighed for en tarifrabat, såfremt forbrugskunden vil lade sig afbryde/begrænse. 

Hensigten med begge disse netprodukter er, at de kan bidrage til en mere effektiv udnyttelse og udbygning af transmissionsnettet.

Det ene netprodukt vedrører "Begrænset netadgang", som er en frivillig, tilvalgt afbrydelighed til gengæld for en tarifrabat.

Det andet produkt vedrører "Midlertidigt begrænset netadgang", som er et tilbud til forbrugskunder i transmissionsnettet, der ønsker at etablere en nettilslutning, inden der er etableret de nødvendige forstærkninger i det bagvedliggende transmissionsnet, som vil være nødvendige for at kunne give dem en normal, fuld netadgang. Disse kunder får mulighed for en tarifrabat, så længe de ikke har fuld netadgang.

Netprodukterne for afbrydelige kunder er afgrænset til alene at vedrøre forhold vedrørende nettilgængelighed og tarifering for forbrugskunder (herunder eventuelle egenproducenter, for så vidt angår forbrugsdelen af deres leveringsomfang) med direkte tilslutning i transmissionsnettet.

Høringsmaterialet er tilgængeligt her på Energinets hjemmeside

Tilmeldingsfrist
17. januar 2020 kl. 12.00
Dato
21. januar 2020
Tid
Kl. 12.00-15.30
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.