Direkte linjer: Rammer og principper for tarifering

Energinet og Green Power Denmark inviterer til fælles aktørmøde om tarifering af direkte linjer.

Med PtX-aftalen fra foråret 2022 er det besluttet, at det skal gøres muligt at etablere direkte linjer i det danske elsystem. Direkte linjer kan forbinde storskala produktion og forbrug lokalt i de tilfælde, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. 


Reglerne for, hvornår der må etableres direkte linjer, er under udarbejdelse i Energistyrelsen. Opgaven med at fastlægge en metode for tarifering ligger hos hhv. Energinet og elnetselskaberne og skal i sidste ende godkendes af Forsyningstilsynet som rimelig, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og omkostningsægte. 


For elnettet bliver direkte linjer en ny kundekategori, og der skal derfor – ligesom for øvrige kunder – udarbejdes en omkostningsægte betaling for tilslutning til og anvendelse af det kollektive net. Det er vigtigt, at tariferingen tager højde for de karakteristika, direkte linjer har, så den understøtter effektiv brug af det kollektive system og giver ejeren af en direkte linje et sundt og retvisende økonomisk signal. 


Lovgivningen om direkte linjer forventes at blive vedtaget ultimo 2022 med ikrafttrædelse fra 2023. Det er både Energinets og elnetselskabernes ambition hurtigt at få skabt klarhed om de tarifmæssige rammer og samtidig sikre aktørinddragelse. Vi inviterer derfor til et fælles indledende aktørmøde, hvor vi vil bede om jeres input til hvilke hensyn og opmærksomhedspunkter, tariferingen skal have øje for. 


Fokus på mødet er de større industrielle direkte linjer på mellem- og højspændingsniveau fra 10 kV og op. Aktørmødet afholdes den 29. september kl. 10:00-15:00 i Energinets lokaler i Ballerup (Pederstrupvej 76, 2750 Ballerup). Der vil være indlæg fra Energistyrelsen, projektudviklere og andre aktører, Energinet og elnetselskaberne samt mulighed for at komme til orde for øvrige deltagere. 


Dagens program 

Tidspunkt Emne 
10:00-10:15  Velkomst og intro til dagen v/Marie Budtz Pedersen, afdelingschef i Energinet, og Julie Starostka, afdelingschef i Green Power Denmark
10:15-10:45
Indlæg v/Sidsel Horsholt, kontorchef i Energistyrelsen
10:45-12:00
Aktørindlæg v/Ørsted, Dansk Fjernvarme, Eurowind og European Energy
12:00-12:30
Frokost
12:30-12:45
Opsamling på formiddagens indlæg v/Julie Starostka, afdelingschef i Green Power Denmark
12:45-13:15
Elnetselskabernes overvejelser om tarifering v/Nicolaj Mølgaard Jakobsen, chefkonsulent i Green Power Denmark
13:15-13:45
Energinets overvejelser om tarifering v/David Hartz, chefkonsulent i Energinet
13:45-14:15
Drøftelse i plenum – deltagerne giver inputs
14:15-14:30
Opsamling på dagens indlæg og diskussioner samt næste skridt v/Marie Budtz Pedersen, afdelingschef i Energinet 
14:30 Kaffe og networkingØnsker du at deltage online, så meld dig til mødet og send en mail med ønsket om onlinedeltagelse til dha@energinet.dk.

 
Tilmeldingsfrist
23. september 2022 kl. 14.00
Dato
29. september 2022
Tid
Kl. 10.00-15.00
Sted
Energinet
Pederstrupvej 76, 2750 Ballerup

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.