Energinets langsigtede udviklingsplan 2024 - kick-off

Energinet inviterer til webinar d. 20. marts 2023 kl. 10-11:30. Arrangementet markerer påbegyndelsen af arbejdet med Energinets anden Langsigtede Udvik-lingsplan (LUP24), der skal udgives inden sommer 2024. På webinaret får du bl.a. mulighed for at høre om processen og interessentsamarbejde samt Energinets analysegrundlag i arbejdet med LUP24, og der vil være mulighed for dialog om processen og det endelige produkt. 

Den første LUP blev offentliggjort i 2022 (LUP22). Herefter skal den opdateres hvert andet år. (Se evt. Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2022) [https://energinet.dk/om-publikationer/publikationer/energinets-langsigtede-udviklingsplan-2022/]

Energinet har igangsat arbejdet med LUP24.

LUP beskriver den overordnede strategiske retning for udviklingen af el- og gastransmissionssystemerne. Som element i arbejdet med LUP analyserer Energinet behovet for udvikling af el- og gastransmissionssystemet og undersøger mulige løsninger på de identificerede behov.

På webinaret kan du høre, hvordan Energinet forventer at arbejde med LUP24, og hvornår du har mulighed for at bidrage til arbejdet gennem møder, workshops og høring mv. Derudover vil der være en præsentation af det analysegrundlag, som ligger til grund for analyserne.

Både arrangementet og LUP retter sig primært mod interessenter i energisektoren som f.eks. markedsaktører, myndigheder, interesseorganisationer og forskningsinstitutioner, men alle er velkomne til at deltage.

OBS: Webinaret optages, og ved deltagelse i webinaret accepterer du dette. Optagelsen vil indeholde kommentarer indgivet via chatfunktionen og via lyd.

Du modtager link til webinaret efter tilmelding.

Program (10:00-11:30)
• Velkomst v. Bjarne Brendstrup
• Præsentation af proces for LUP24 v. Christian Bendrup Faurholt og Sara Andersen
• LUP24 analysegrundlag v. Jeanne Nørgaard og Niels Træholt Franck
• Afrunding og den videre proces for interessentsamarbejdet v. Christian Bendrup Faurholt og Sara Andersen

Tilmeldingsfrist
17. marts 2023 kl. 12.00
Dato
20. marts 2023
Tid
Kl. 10.00-11.30
Sted
Online møde via Microsoft Teams
Du modtager link til mødet efter tilmelding.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.