Implementering af uafhængig aggregator - Workshop I

Energinet inviterer til dialog om den kommende rolle som uafhængig aggregator samt dennes rettigheder og forpligtigelser. Workshop I er opdelt i to uafhængige sessioner. Vi forventer at afholde en workshop II den 28. september 2021.

Dagen er delt op i to uafhængige sessioner:

1. Session I Introduktion til Energinet og Elmarkedet kl. 9.30-11.00: Forbeholdt aktører, der er nye inden for elmarkedet og ønsker en grundlæggende forståelse for Energinets behov for fleksibilitet. Herunder de forskellige muligheder en aggregator har for at operere i elmarkedet.


Session I kl. 09:30-11:00
 1.  Velkommen v/Steffen Damm Hansen
 2. 

Energinets samfundopgave v/Jeannette Møller Jørgensen
Lovgrundlag, systemansvar og hvordan lovgining bliver til markedsforskrifter

 3.  Hvad er elmarkedet? v/Karsten Feddersen
Fokus på detailmarkedet og dets aktører 
  Pause
 4.  Energinets behov for fleksibilitet  v/Kathrine Lau Jørgensen
Kilder til fleksibilitet, hvordan handles fleksibilitet og Energinets pilotprojekter
 5.  Tak for nu  v/Steffen Damm Hansen

Pause og mulighed for frokost for dem, der er mødt fysisk frem hos Energinet, Vesterballevej 4,  7000 Fredericia.

Session II Hvordan kan rollen som uafhængig aggregator defineres? kl. 12.30-15.30: Åbent for alle med interesse i, hvordan rollen som en  uafhængig aggregator skal defineres. Ifølge Aggregeringsbekendtgørelsen skal Energinet udvikle og implementere en korrektions- og kompensationsmodel for en uafhængig aggregator, inkl. dennes rettigheder og forpligtigelser. Hertil ønsker Energinet at få bidrag fra både nye og eksisterende aktører i elmarkedet.

  Session II kl. 12:30-15:30
 1.  Velkommen v/Steffen Damm Hansen
2.   Arbejdsprocessen og de første resultater v/Steffen Damm Hansen
Afgrænsning, læring fra aktørinterviews, proces og tidsplan
 3. Lovgivning og rammer v/Jeannette Møller Jørgensen
Kriterier rollen som uafhængig aggregator skal opfylde
 4.  Målerinstallationer definerer mulighederne /ved Steffen Damm Hansen
Måleren som afsæt for, hvordan den uafhængige aggregator kan operere
  Pause
 5.  Nye metoder og markedsforskrifter v/Jeannette Møller Jørgensen
Indledende drøftelser om udviklings- og ændringsbehov i markedsforskrifterne
 6. Korrektions- og kompensationsmodel v/Karsten Feddersen
Indledende drøftelser om model foruden muligheder i eksisterende IT-systemer
 7.  Refleksion over dagen og næste skridt v/Steffen Damm Hansen
Er jeres forretningsmodel mulig i dette setup? 

Ovenstående agenda er med forbehold for justeringer.

Øvrige muligheder som aggregator eller lign. vil ikke være en del af programmet. 

 
 
Tilmeldingsfrist
17. juni 2021 kl. 15.00
Dato
21. juni 2021
Tid
Kl. 09.30-15.30
Sted
Hybrid møde - mulighed for fysisk fremmøde hos Energinet, Vesterballevej 4, 7000 Fredericia eller online deltagelse via Microsoft Teams
Du kan vælge det, der passer dig bedst i vores tilmeldingsformular.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.