Informationsmøde om Energinets tariffer - 2023

På mødet vil Energinet forklare om baggrunden for tariffernes niveau og de nye metoder for opkrævning af eltarifferne og svare på spørgsmål.

Den grønne omstilling skaber de kommende år så store forandringer i energisystemet, at Energinet må hæve de endelige elforbrugstariffer for 2023. Men det er ikke alene den grønne omstilling, der er med til at presse tariffen op. Kombinationen af øgede udgifter til netudbygning i forbindelse med tilslutning af ny, grøn energi, høje energipriser og ny økonomisk regulering medfører at Energinet har behov for at øge tarifferne. 
Dog er der også ting, der trækker tarifstigningen ned, fx har Energinets indtægter fra udlandsforbindelserne de senere år været højere end forventet. 

Den grønne omstilling påvirker ikke alene de aktuelle eltariffer, som samfund kommer vi ikke igennem de store og markante ændringer, uden at skulle ændre i tarifmodellerne. Energinet er i fuld gang med at tilpasse tarifdesignet til fremtiden, og målet er at udvikle en  tarifmodel, der afspejler omkostningerne for rådighed og brug af nettet, og samtidig belønner forbrugerne for den fleksibilitet, som de vil udvise. 

Tilmeld dig informationsmødet og hør mere om baggrund og status for tarifændringerne. 
 
Tilmeldingsfrist
14. september 2022 kl. 14.00
Dato
14. september 2022
Tid
Kl. 14.30-15.15
Sted
Online møde via Microsoft Teams.
Du modtager et link til mødet efter din tilmelding.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.