Landskab og arkitektur - workshop 2

Vær med når Energinet holder den anden workshop om landskabelig indpasning af Energiø Bornholm 

Energinet inviterer bornholmerne med ind i arkitektens tegnestue, når der afholdes den anden af to workshops om Energiø Bornholm, og hvordan den kommende omformerstation bedst passes ind i landskabet på Sydbornholm.


Energinets arkitekter på opgaven, Arkitema, har bearbejdet de mange input fra den første workshop i december. På workshoppen præsenterer de deres analyse og fortæller om, hvordan de har arbejdet med ideer og input.


På workshoppen kan man også se en række skitser, der præsenterer forskellige muligheder for at indpasse stationen i det eksisterende landskab. Arkitema vil også præsentere en række forslag, der viser hvordan, man kan arbejde med stationens visuelle udtryk og udformning.


Som deltager på workshoppen kan du høre mere om de forskellige muligheder og komme med dine input og holdninger til de forskellige løsningsforslag.

Sæt kryds i kalenderen
Energinet og Arkitema præsenterer et samlet oplæg den 20. marts 2023 ved et arrangement i Elværket i Rønne. Oplægget vil danne grundlag for udformningen af Energinets højspændingsstation og den efterfølgende lokalplanproces. Tilmelding følger.

Tilmeldingsfrist
01. februar 2023 kl. 12.00
Dato
2. februar 2023
Tid
Kl. 19.00-21.30
Sted
Bornholms Højskole
Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.