Midlertidigt begrænset netadgang for produktionsanlæg i transmissionsnettet

Energinet inviterer til aktørmøde om midlertidigt begrænset netadgang for produktionsanlæg nettilsluttet i transmissionsnettet.

Producentbetalingen, som blev indført fra 1. januar 2023, gav anledning til mange drøftelser med branchen i løbet af 2022. På aktørmødet d. 4. oktober 2022 blev mulighederne for at supplere producentbetalingsmetoden med metoder for Begrænset Net-Adgang (BNA) som varigt vilkår samt for Midlertidigt BNA (Midl. BNA) drøftet. Der var et betydeligt aktørønske for at Energinet forfulgte disse muligheder. Energinet tilkendegav derfor på det aktørmøde at ville undersøge mulighederne for i første omgang at indføre tilslutningsvilkår med Midl. BNA for produktionsanlæg.

Energinet har udarbejdet et forslag til vilkår for Midl. BNA for produktionsanlæg med nettilslutning i transmissionsnettet.
Opgaven med at fastlægge vilkårene ligger hos Energinet. Idet vilkårene for Midl. BNA ikke indebærer nogen ændringer hverken ift. betaling af nettilslutningsbidrag eller ift. den løbende indfødningstarif, kan Energinet fastsætte vilkårene som en del af nettilslutningsvilkårene. Vilkårene skal derfor ikke godkendes af Forsyningstilsynet, men kun anmeldes til Forsyningstilsynet til orientering.

Energinet gennemfører lige nu en offentlig høring af forslaget til vilkår for Midlertidigt Begrænset Net-Adgang for produktionsanlæg i transmissionsnettet. Høringen er i perioden fra mandag d. 21. august til mandag d. 18. september 2023. Høringsmaterialet kan findes på dette link: https://energinet.dk/el/horinger/horinger/vilkar-for-midlertidigt-begraenset-netadgang-for-produktionsanlaeg-i-transmissionsnettet/.

Dette aktørmøde afholdes midt i høringsperioden, således at alle aktører har haft mulighed for at se høringsmaterialet inden mødet. Fokus for mødet vil derfor være at give alle aktører mulighed for at stille afklarende spørgsmål ift. høringsmaterialet inden afgivelse af høringssvar.

Praktiske forhold:
Aktørmødet afholdes den 4. september kl. 12:30-14:30 i Energinets lokaler i Erritsø ved Fredericia. (Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia). Der vil være et oplæg fra Energinet samt mulighed for alle deltagere for at komme til orde.
Der vil være mulighed for en let frokost (sandwich) inden mødet - fra kl. 12:00 til 12:30.
Mødet afholdes som et hybridmøde, så der er mulighed for fysisk deltagelse såvel som deltagelse via Teams.

Tilmeldingsfrist
30. august 2023 kl. 16.00
Dato
4. september 2023
Tid
Kl. 12.00-14.30
Sted
Hybrid møde. Enten fysisk deltagelse hos Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia eller online via Microsoft Teams.
I tilmeldingsformularen kan du vælge, hvad der passer dig bedst.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.

Praktisk information

Fysisk deltagelse:
Der vil være mulighed for en let frokost fra kl. 12:00-12:30. Angiv venligst i tilmeldingsformularen om du ønsker at deltage i dette. Der kan maksimalt være 30 deltagere til det fysiske møde og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle princippet. 

Online deltagelse:
Du vil få tilsendt link til mødet efter tilmelding. Selve mødet starter kl. 12:30.