Online møde: Miljøvurdering af plan for Energiø Bornholm

Få svar på dine spørgsmål om miljøvurdering af plan for Energiø Bornholm

Se de to præsentationer fra mødet her: 

miljvurdering af Planen For Energi Bornholm

afgrnsning miljrapport plan energi bornholm

 

Du kan se optagelsen af mødet herunder: 

 


På mødet blev en lang række spørgsmål fra publikum besvaret. Der var enkelte spørgsmål, som vi enten ikke nåede, eller hvor vi lovede at komme tilbage med et mere præcist skriftligt svar. Herunder kan du se spørgsmål og svar oplistet for disse: 

Ved man højde og størrelse på bygninger HVAC-HVDC
De bygninger, hvor omformning af strømmen fra vekselstrøm til jævnstrøm foregår, er de højeste i det samlede kompleks af bygninger og anlæg bag hegn. Bygningerne vil være max ca. 25 meter høje.  - Energinet. 


Hvor meget fylder alle kabelkorridorerne på Bornholm, og hvor tæt på en kabelkorridor kan man bo ?
De endelige arbejdsbredder for hvert kabel vil i de fleste tilfælde vil være 30-40 meter. Dog vil der på Bornholm enkelte steder særligt i forbindelse med ilandføring af kabler fra vindmølleparkerne muligvis kunne blive behov for samlede arbejdsbredder på op mod 100 meter. De 30-40 meter er for hvert kabel den bredde, hvor der vil være byggeplads undervejs, og hvor der efterfølgende vil være nogle restriktioner på anvendelsen af jorden henover kablet. For hvert kabel vil den bredde, hvor der er restriktioner for brugen – også efter anlægsfasen og altså i daglig drift -  være på 7 meter. - Energinet. 

Der er ingen lovbestemte grænseværdier eller minimumsafstande mellem boliger og højspændingsanlæg i forhold til eksponering for magnetfelter. De danske sundhedsmyndigheder anbefaler dog et forsigtighedsprincip, som for nyt byggeri og anlæg anbefaler, at højspændingsanlæg, boliger og institutioner, hvor der opholder sig børn, ikke opføres ’tæt på’ hinanden. ’Tæt på’ har ikke en fast definition, men må afgøres i den enkelte situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering. Energinet anvender forsigtighedsprincippet ved anlæggelse af nye højspændingsanlæg. Vi tilstræber at holde afstand til boliger således, at magnetfelt eksponeringen på den givne placering for bolig mv.  er under 0,4 mikrotesla i gennemsnit. Det er den værdi, der anbefales som udredningsværdi i vejledningen "Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling". Vejledningen er udarbejdet af Energibranchens Magnetfeltudvalg og Kommunernes Landsforening. Man kan læse mere om magnetfelter og forsigtighedsprincippet på følgende hjemmeside:  www.magnetfeltudvalget.dk.  - Energinet. 

 


 

 


På et online møde torsdag d. 25. november kl. 15:30 - 17:00 gav Energistyrelsen og Energinet information om den planlagte miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm, herunder tidsplan og information om høringsmuligheder senere i processen, både hvad angår miljøvurdering af planen og de senere miljøkonsekvensvurderinger for hav- og landanlæg. 

På mødet kunne du stille spørgsmål eller komme med input og kommentarer til det materiale, der er offentliggjort d. 8. november forud for første offentlighedsfase i miljøvurderingen af plan for Energiø Bornholm, dvs. "Rammer for plan for Energiø Bornholm", "Idéoplæg Energiø Bornholm" og "Udkast til udtalelse om afgrænsning af miljørapport for planen for Energiø Bornholm". Den første offentlighedsfase er det, der også går under betegnelsen idéhøring. 

Det online møde var åbent for alle. 

Idéhøringen starter d. 8. november,  og frem til d. 13. december klokken 12 kan du indsende dine ideer og forslag til miljøvurderingen til Energistyrelsen. 

Det er vigtigt, at du indsender input på skrift før fristens udløb, hvis du ønsker, at dit bidrag skal indgå i den videre proces. Informationer og dialog på det online møde skal ses som et supplement og en eventuel forberedelse til at skrive høringssvar, og vil således ikke i sig selv indgå i den videre sagsbehandling. 

Du kan læse mere om miljøvurdering af Energiø Bornholm og finde høringsmaterialerne her: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1.

Program for mødet var: 

Tidspunkt Emne 
15:30 - 15:40
Velkomst og praktiske oplysninger 
15:40 - 15:55
Om planen for Energiø Bornholm v. Susannah Keller Finn, Energistyrelsen 
15:55 - 16:10
Centrale elementer i miljøvurderingen v. Kirsten Qvist Isak 
16:10 - 16:50
Spørgsmål og input fra deltagerne - besvares af medarbejdere fra Energistyrelsen og Energinet.
16:50 - 17:00
Opsamling og tak for i dag.

Tilmeldingsfrist
25. november 2021 kl. 12.00
Dato
25. november 2021
Tid
Kl. 15.30-17.00
Sted
Online møde
Du modtager link efter tilmeldingen

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.