Online informationsmøde om Energinets øjeblikstarifering

Indførslen af Energinets øjeblikstarifering er udskudt fra den 1. januar 2024 til den 1. februar 2024. For at imødekomme den tvivl eller forvirring, der måtte være opstået i denne forbindelse, inviterer Energinet til et kort informationsmøde med mulighed for at spørge ind til forløbet og baggrunden herfor. 

Med øjeblikstarifering skal solcelleejere og andre egenproducenter af el betale ud fra den faktiske leverance af strøm fra nettet, uden at der fx på timebasis nettoafregnes mellem elproduktion og elforbrug.

Formelt ændres reglerne, så de samme regler gælder for egenproducenter af el som for alle andre elforbrugere. Denne regelændring skal varsles i rimelig tid overfor forbrugerne, hvilket Energinet troede formelt var gjort; men det har vist sig, at Energinet ikke har varslet ændringerne fyldestgørende, så elleverandørerne kan overholde de tre måneders varslingsfrist overfor kunderne, som reglerne foreskriver.

Indførslen af Energinets tidligere udmeldte øjeblikstarifering er derfor udskudt fra den 1. januar 2024 til den 1. februar 2024.

Formelt set har Energinet nu varslet de krævede ændringer af pristilknytninger for gruppe 1 og 6 samt ændringer i tarifgrundlaget for gruppe 2 via DataHub. Alle ændringer er varslet til ikrafttrædelse pr. 1. februar 2024.

Energinet stiller op til afklarende spørgsmål.

Tilmeldingsfrist
16. november 2023 kl. 14.00
Dato
16. november 2023
Tid
Kl. 14.30-15.15
Sted
Online møde via Microsoft Teams
Du modtager link til mødet efter tilmelding.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.