Revision af tarifmetoder for elproducenter

Energinet inviterer til aktørdialog om udviklingen af ny tarifmetode for elproducenter

Energinet vil på dette møde diskutere elproducenternes betaling i lyset af de ændringer af elforsyningsloven og nettilslutningsbekendtgørelsen, som Energistyrelsen har haft i høring. Både betaling i forbindelse med selve tilslutningen og den løbende betaling vil blive diskuteret.  Ændringerne er en opfølgning på Klimaaftalen fra 22. juni 2020.

Det vil være muligt at følge mødet online via Teams, men der vil være gruppediskussioner på mødet, som det vil være vanskeligt at følge online. Aktører, der ønsker det fulde udbytte af mødet, opfordres således til at deltage fysisk.
 

Dagsorden for dagen:

Punkt Emne 
1. Velkomst
2. Udfordringer i udviklingen af transmissionsnettet
3.  Ny regulatorisk ramme for producentbetalingen
4.  Indlæg fra branchen
5. Frokost
6. Betaling i forbindelse med tilslutningen
- Energinets betragtninger på fremtidig tilslutningsbetaling
- Gruppediskussioner og fælles opsamling
7. Løbende betaling 
- Energinets betragtninger på fremtidig løbende tarifering
- Gruppediskussioner og fælles opsamling

8. Kaffepause
9. Tværgående opsamling – et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt tarifsystem
10.  Overgang til ny model
11.  Næste skridt og afrunding af mødet

Tilmeldingsfrist
24. september 2021 kl. 12.00
Dato
29. september 2021
Tid
Kl. 10.00-15.00
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.