Samråd: Udarbejdelse af testplan for distributionssystemoperatører (DSO’er) og transmissionstilsluttet forbrug

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Network Code Emergency and Restoration (NC ER) stiller i artikel 43, stk. 2, krav om udarbejdelse af en testplan.

I forlængelse af det fælles aktørmøde vedr. NC ER's krav til testplaner, indbyder Energinet til det første af en række samråd, hvor kravene til testplanen for netselskaber (DSO'er) og transmissionstilsluttet forbrug vil blive drøftet mere dybdegående. Bemærk, at møderne altså primært er målrettet netselskaber (DSO'er) og transmissionstilsluttet forbrug.

Vi holder mødet tirsdag den 2. april 2019 kl. 10-15 ved Energinet i Erritsø. Vi sørger naturligvis for en let arbejdsfrokost undervejs.

Vi har fastsat følgende datoer for samrådsforløbet:
- Tirsdag den 2. april 2019
- Torsdag den 25. april 2019
- Tirsdag den 21. maj 2019
- Tirsdag den 11. juni 2019

Vi fremsender inden hvert møde en endelig dagsorden til deltagerne.

Af praktiske hensyn beder vi alle melde til herover eller i højre side senest tirsdag den 19. marts 2019. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maria Andersen på mda@energinet.dk.

Læs Network Code Emergency and Restoration (NC ER) på EUR-LEX.
Tilmeldingsfrist
28. marts 2019 kl. 18.00
Startdato - Tid
2. april 2019 - Kl. 10.00
Slutdato - Tid
4. april 2019 - Kl. 15.00
Sted
Energinet
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.