Stablet netprodukt for forbrugsanlæg i transmissionsnettet

Energinet inviterer til aktørmøde om muligheden for at udvikle et stablet netprodukt for begrænset netadgang for forbrugsanlæg nettilsluttet i transmissionsnettet OBS Arrangementet er udsat - ny dato følger

OBS Arrangementet er udsat - ny dato følger

Forsyningstilsynet godkendte den 26. september 2023 Energinets metode for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet. Energinet har efterfølgende påbegyndt processen for implementering af metoden.

Den godkendte første version af begrænset netadgang er et ”enten-eller” produkt; enten er hele forbruget afbrydeligt, eller også har hele forbruget fuld netadgang.

Dialog med aktører har dog vist, at der er et betydeligt aktør-ønske om at få mulighed for at kombinere fuld netadgang og begrænset netadgang i et såkaldt ”stablet” netprodukt. Et sådant produkt indebærer, at aktørerne selv kan fastsætte én kapacitet med fuld netadgang og yderligere én kapacitet med begrænset netadgang. Det vil give aktørerne større muligheder for at opnå netop den leveringssikkerhed, som er optimal for den enkelte aktør.

På baggrund heraf påbegynder Energinet nu arbejdet med at vurdere mulighederne for at udvikle en model, hvor ’fuld netadgang’ og begrænset netadgang’ kan kombineres.

I den forbindelse afholder Energinet et aktørmøde med henblik på at inddrage interesserede aktører på et tidligt tidspunkt i udviklingsarbejdet.

Energinet vil inden mødet udsende relevant informationsmateriale til alle tilmeldte med de foreløbige overvejelser. Link til informationsmaterialet vil også blive indsat her på denne arrangementsside, når det foreligger. 

Fokus for aktørmødet vil derfor være at præsentere materialet samt give alle aktører mulighed for at stille afklarende spørgsmål og ikke mindst at komme med input til Energinets videre arbejde.

Praktiske forhold:
Aktørmødet afholdes torsdag den 7. december kl. 12:30-14:30 i Energinets lokaler i Erritsø ved Fredericia; Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.

Der vil være oplæg fra Energinet samt mulighed for alle deltagere for at komme til orde.

Forplejning: Der vil inden mødet serveres en let frokost (sandwich) - kl. 12:00-12:30.

Mødet afholdes som et hybridmøde, så der er mulighed for fysisk deltagelse såvel som deltagelse via Teams.

Tilmeldingsfrist
10. november 2023 kl. 12.00
Dato
7. december 2023
Tid
Kl. 12.00-14.30
Sted
Hybridmøde - enten online via Teams eller fysisk hos
Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. Angiv i tilmeldingsformularen, hvad du foretrækker.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.