Tarifering af batterianlæg tilsluttet elnettet

Green Power Denmark og Energinet inviterer til møde om tariferingen af store batterianlæg. Her vil vi fokusere på netbetalingen for batterier i utility-scale - Enten for sig selv eller i større konstruktioner. 

Tilmeld dig her

Vi ser i disse år udbredelsen af batteriløsning i stor skala, både i sammenhæng med VE-produktion og etableret for sig selv for at kunne byde ind på el- og systemmarkederne. Men har vi fået ordentligt afdækket betydningen af tarifering for store batteriløsninger i Danmark?

Netselskaberne og Energinet vil gerne bruge en formiddag på at sætte fokus på, hvordan netselskabernes og Energinets tariffer og tilslutningsbidrag påvirker batteriløsninger. Batterianlæg har anderledes egenskaber end de traditionelle elnetkunder og kan bringes i spil for at nedbringe netbelastningen og understøtte systemstabiliteten i et el-system domineret af vedvarende energi. Det er derfor vigtigt, at både distributionsnettet og transmissionsnettets prissætning både er omkostningsægte og samtidigt giver det rigtige værditilbud til kunder med de egenskaber, som for eksempel batteriparker har. Dette vil vi gerne give et serviceeftersyn.

Der vil på dagen blive oplæg fra aktører, der udvikler batteriløsninger om deres perspektiv på tariferingen, oplæg fra Energinet om hvordan batterianlæg i fremtiden kan understøtte elsystemet, og der vil være mulighed for at give input til netselskaberne og Energinet om, hvordan ellagring evt. kan indtænkes i tariferingen og tilslutningsbidragene i fremtiden.

Det vil være muligt at deltage både fysisk og digitalt, men mødet vil blive tilrettelagt med fokus på de, der deltager fysisk.

Et nærmere program for dagen kommer snarest.

Tilmelding til arrangementet sker via Green Power Denmark:
https://greenpowerdenmark.dk/kalender/tarifering-batterianlaeg-tilsluttet-elnettet

Tilmeldingsfrist
11. december 2023 kl. 13.00
Dato
12. december 2023
Tid
Kl. 10.00-13.00
Sted
Clarion
Københavns Lufthavn, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.